Show simple item record

dc.contributor.authorŚnieżek, Ewa
dc.contributor.authorWiatr, Michał
dc.date.accessioned2016-04-28T08:33:54Z
dc.date.available2016-04-28T08:33:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationE. Śnieżek, M. Wiatr, Przepływy pieniężne w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa – wybrane problemy, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 s., 45-60.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17901
dc.description.sponsorshipSTOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37 www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.plpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof"Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa", red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.subjectwartość przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectwolne przepływy pieniężnepl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.titlePrzepływy pieniężne w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa – wybrane problemypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[45]-60pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBlack A., Wright P., Bachman J. E., Davies J. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesCopeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCwynar W., Cwynar A. (2000a), Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość (części I, II), ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, 3–4.pl_PL
dc.referencesCwynar W., Cwynar A. (2000b), Jak zmierzyć efekty kreacji warto ci dla w1aścicieli przedsiębiorstwa – przekrój dostępnych możliwości (części I, II, III), ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, 7–9.pl_PL
dc.referencesCwynar W., Cwynar A. (2000), Nowe tendencje w teorii i praktyce finansów – koncepcje EVATM i MVATM, ,,Rachunkowość”, 3.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje,' systemy' narzędzia, FRRwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W. (2007) Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, PAR–Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa–Rzeszów.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W. (2007) Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, PAR–Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Warszawa–Rzeszów.pl_PL
dc.referencesDamodaran A. (1996), Investments valuation. Tools and techniques for determining the value of any assets, John Wiley & Sons, Inc., New York.pl_PL
dc.referencesDobija M., Dobija D. (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesDudycz T. (2001), CFROI jako nowe narzędzie pomiaru osiągnięć finansowych przedsiębiorstw', ,,Bank i Kredyt”, maj.pl_PL
dc.referencesEhrbar A. (2000), EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa. Financial Reporting in the 1990's and Beyond (1993), AIMR.pl_PL
dc.referencesHerman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, (w:) A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanasz W. (2003), Kształtowanie wartości podmiotu gospodarującego, ,,Przegląd Organizacji”, 6.pl_PL
dc.referencesJaruga A. A. (2001), Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A. A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania', Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 94, 38 (Warszawa).pl_PL
dc.referencesKąkol W. (2003), Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, 1–2.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2004), Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 77, 21.pl_PL
dc.referencesMichna A. (2003), Nośniki wartości firmy – budowa strategii maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, ,,Przegląd Organizacji”, 2.pl_PL
dc.referencesMills R. W. (1994), Gotówka. Kluczowy czynnik wartości akcji, ,,Ekspert – Rachunkowość i Finanse”, 4.pl_PL
dc.referencesMills R. W., Weinstein B. (2001), Zarządzanie wartością firmy – jak pogodzić interesy udziałowców i pozostałych interesariuszy?, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, 4–5.pl_PL
dc.referencesNowak W. A. (2001), Sterowanie dokonaniami organizacji, [w:] A. A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowak W. A., Dratwińska-Kania B. (2001), Wolne przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, ,,Problemy Rachunkowości”, 7, 4.pl_PL
dc.referencesRappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik dla menedżera i inwestora, WIGPress, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRutherford B. A. (2000), An Introduction to Modern Financial Reporting Theory, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesShrieves R. E. Wachowicz J. M., (2001), Free Cash Flow (FCF), Economic Value Added (EVATM), and Net Present Value (NPV). A Reconciliation of Variations of Discounted-Cash-Flow (DCF) Valuation, ,,Engineering Economist”, 46, 1.pl_PL
dc.referencesSiudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W. (2004), Analiza finansowa w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 76, 20.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., (2000), Koncepcja Cash Value Added w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, ,,Przegląd Organizacji”, 6.pl_PL
dc.referencesStewart B. (1991), The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, Harper-Business. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbanek P. (2005), Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWeissenrieder F. (1998), Value Based Management. Economic Value Added or Cash Value Added?, Department of Economics, Gothenburg University.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record