Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBuczkowski, Bogdan
dc.contributor.authorKuna-Marszałek, Anetta
dc.date.accessioned2016-05-24T16:58:01Z
dc.date.available2016-05-24T16:58:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationB. Buczkowski, A. Kuna-Marszałek, Wstęp, [w:] Biznes we współczesnej gospodarce, red. B. Buczkowski, A. Kuna-Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 9–11.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-974-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18186
dc.descriptionOsiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na temat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano praktycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strategiczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. eko-oznaczenia, systemy zarzadzania środowiskowego i zasady savoir-vivre’u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębiorców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej. Teksty zamieszczone w książce są oparte na wybranych rozdziałach z podręczników: „Practical Aspects in Doing International Business”, red. T. Dorożyński, J. Świerkocki; „Business and the Environment”, red. T. Dorożyński, A. Kuna-Marszałek, wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została przygotowana w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. (Nr umowy FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Biznes we współczesnej gospodarce”, red. B. Buczkowski, A. Kuna-Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.titleWstęppl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Bogdan Buczkowski, Anetta Kuna-Marszałek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number9–11pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-975-9
dc.identifier.doi10.18778/7969-974-2.01


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord