Show simple item record

dc.contributor.authorKuna-Marszałek, Anetta
dc.date.accessioned2016-05-24T17:34:01Z
dc.date.available2016-05-24T17:34:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationA. Kuna-Marszałek, E-biznes w „nowej” gospodarce, [w:] Biznes we współczesnej gospodarce, red. B. Buczkowski, A. Kuna-Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 93–113.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-974-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18190
dc.descriptionOsiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na temat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano praktycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strategiczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. eko-oznaczenia, systemy zarzadzania środowiskowego i zasady savoir-vivre’u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębiorców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej. Teksty zamieszczone w książce są oparte na wybranych rozdziałach z podręczników: „Practical Aspects in Doing International Business”, red. T. Dorożyński, J. Świerkocki; „Business and the Environment”, red. T. Dorożyński, A. Kuna-Marszałek, wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została przygotowana w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. (Nr umowy FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Biznes we współczesnej gospodarce”, red. B. Buczkowski, A. Kuna-Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.titleE-biznes w „nowej” gospodarcepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anetta Kuna-Marszałek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number93–113pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej, 90-255 Łódź, ul. POW 3/5.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-975-9
dc.referencesBächle M., Lehmann F.R. (2010), E-Business. Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse im Web 2.0, Oldenbourg Verlag, München.pl_PL
dc.referencesBryl Ł. (2013), Znaczenie „nowej gospodarki” we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych, praca doktorska, Poznań, www.wbc.poznan.pl (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referencesCastells M. (2003), Galaktyka Internetu – refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesChełstowski D., Szewczyk A. (2012), Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 733, „Studia Informatica” nr 30, s. 21–43.pl_PL
dc.referencesChmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCholewa Ł. (2012), Amazon jako przykład pierwszego wielkiego sklepu internetowego, [w:] M. Olszański, K. Piech (red.), E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 145–150.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commission Work Programme 2014, Brussels, 22.10.2013 COM(2013)739 final.pl_PL
dc.referencesEuropean Court of Auditors (2014), Has ERDF Support to SMEs in the Area of Ecommerce Been Effective?, Special Report, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesKański R. (2005), Podstawy i rozwój e-biznesu, I-BiS, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki, WIG Press, Warszawa, s. XI–XIII (Wstęp).pl_PL
dc.referencesKotler P. (2003), Marketing Management, Prentice Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski B. (2012), Czy sztuka może być interaktywna? Odbiór między dialogiem a dyskursem, [w:] M. Kędziora, W. Nowak, J. Ryczek, Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań, s. 111–119.pl_PL
dc.referencesMartinez-López F.J. (2014), Handbook of Strategic e-Business Management, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesNojszewski D. (2006), Przegląd modeli e-biznesowych (cz. 1), „E-mentor”, Nr 5(17), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referencesNowakowski M. (2006), E-biznes w przedsiębiorstwie, [w:] A. Szewczyk (red.), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesOECD (1996), The Knowledge-Based Economy, General Distribution OECD/ GD(96)102.pl_PL
dc.referencesPowell W.W., Snellman K. (2004), The Knowledge Economy, „The Annual Review of Sociology”, Nr 30, s. 199–220, doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037.pl_PL
dc.referencesSagan M. (2013), Modele biznesu w epoce Network Economy, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, Vol. 5(41), s. 289–309.pl_PL
dc.referencesStone B. (2013), Jeff Bezos i era Amazona. Sklep, w którym kupisz wszystko, Albatros, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzulc R., Kobylański A. (2014), E-biznes, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesToffler A. (1980), The Third Wave, Pan Books Ltd., London.pl_PL
dc.referencesWirtz B.W. (2011), Medien- und Internetmanagement, Gabler, Wiesbaden.pl_PL
dc.referenceswww.amazon.com (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referenceswww.emarketer.com (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referenceswww.forbes.com (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referenceswww.nasdaq.com (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.referenceswww.nist.com (dostęp: 10.10.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-974-2.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record