Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2016-07-11T09:48:35Z
dc.date.available2016-07-11T09:48:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18740
dc.description.abstractZakłada się, że zachowania obronne mieszkańców w przestrzeni miasta są reakcją na realne bądź percypowane zagrożenia tam występujące. Zagrożenia te mogą mieć charakter społeczny, materialny i socjalny, zdrowotny, związany ze stanem środowiska czy wreszcie charakter związany z bezpieczeństwem międzynarodowym. Zasadniczym celem artykułu jest opis i analiza różnych aspektów zachowań obronnych mieszkańców, które powstały wskutek różnorodnych i zróżnicowanych przestrzennie zagrożeń występujących w Łodzi.pl_PL
dc.description.abstractThe issues of safety and security in modern cities are complicated and economic, social, cultural, political and spatial dimensions become very important. In this paper the socio-spatial factors affecting residents’ sense of threat and behaviour were studying. The question of “what are the most important socio-spatial factors that can affect the sense of security in cities?” was answered. The research population consisted of the residents of five different areas of the city of Łódź who were 18 years old and above of which a sample of 900 individuals were chosen. These findings showed that perceived socio-spatial threats could strongly affect the residents’ defensive behaviours.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;23
dc.subjectzachowania obronnepl_PL
dc.subjectpoczucie bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectzagrożenia społeczno-przestrzennepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectdefensive behaviourpl_PL
dc.subjectsense of securitypl_PL
dc.subjectsocio-spatial threatspl_PL
dc.titleSubiektywne poczucie zagrożenia a zachowania obronne mieszkańców Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe subjective sense of threat and defensive behaviours of the residents of Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Stanisław Mordwa, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number151–170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBauman Z., 2004, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBreckler S.J., 1984, Empirical validation of affect, behaviour and cognition as distinct components of attitude, „Journal of Personality and Social Psychology”, 47, s. 1191– 1205.pl_PL
dc.referencesCzekaj K., 1991, Mapy problemów społecznych jako narzędzie badawcze ekologii humanistycznej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, [w:] Wódz J. (red.), Zagrożenia ekologiczne, warunki życia, wizje przyszłości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 59–113.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J., 2001, Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 215–227.pl_PL
dc.referencesJasiński A., 2009, Wielkomiejski dylemat – przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna, „Przestrzeń i Forma”, 12, s. 319–351.pl_PL
dc.referencesJerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012, Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością, [w:] Czapska J. (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2005, Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogacki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, WGSR UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, „Space–Society–Economy”, 10, s. 181–196.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 12, s. 163–187.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2014, Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi, [w:] Suliborski A., Wójcik M. (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 277–303.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., Porębski W., 2003, Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992–2001, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2, s. 433–445.pl_PL
dc.referencesSillamy N., 1989, Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Książnica, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Wójcik M. (red.), 2014, Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W. (red.), 2001, (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesWeltrowska J., Kisiała W., 2014, Obszary koncentracji ubóstwa w strukturze przestrzennej miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331, s. 235–245.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2001, Przestrzeń ubóstwa – nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno- przestrzennego w miastach Polski, „Przegląd Geograficzny”, 73(4), s. 451–475.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2012, Centra miast, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2010, Społeczny aspekt rewitalizacji, [w:] Ziobrowski Z., Jarczewski W. (red.), Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 65–81.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.23.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record