Show simple item record

dc.contributor.authorKarliński, Sebastian
dc.date.accessioned2016-09-01T06:12:00Z
dc.date.available2016-09-01T06:12:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherD22
dc.identifier.otherL66
dc.identifier.otherQ13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19404
dc.description.abstractThe article is devoted to the issues of raising the profitability of stationary apiaries in Poland. The research basis is the characteristics of the branch based on the annual reports of the Research Institute of Pomology and Floriculture in Puławy, the calculation of revenues and costs as well as the assets. The right measurement of profitability comes down to determining the profit threshold and establishing the value of ROA (return-on-assets) and ROS (return-on-sale) ratios depending on the size of the farm and the distribution channel. In the further part of the article various methods of improving the results are considered. They have been gathered in three main areas: reduction of costs, mechanization and the utilization of economies of scale as well as widening the range of offered products (bee pollen, nuclei). The aim of my research is proving that the establishing and developing of apiaries brings financia l benefits and that there is a huge space allowing beekeepers to improve their financial results.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł poświęcony został podnoszeniu rentowności pasiek stacjonarnych w Polsce. Podstawą badawczą jest tu charakterystyka branży oparta o coroczne raporty Instytutu Kwiaciarstwa i Sadownictwa w Puławach oraz kalkulacja przychodów i kosztów oraz składników majątku. Właściwy pomiar zyskowności sprowadza się do wyznaczenia progów rentowności i ustalenia wartości wskaźników ROA i ROS w zależności od rozmiaru gospodarstw i kanału dystrybucji. W dalszej części rozpatrywane są różne metody prowadzące do poprawy otrzymanych wyników zamknięte w trzech obszarach: redukcji kosztów, mechanizacji i wykorzystania efektów skali produkcji, oraz poszerzenia oferty o nowe produkty (pyłek pszczeli, odkłady). Celem badań jest udowodnienie zasadności zakładania i rozwijania pasiek z uwagi na korzyści materialne a także wykazanie, że istnieje znacząca przestrzeń pozwalająca na poprawę wyników finansowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectapiarypl_PL
dc.subjectprofitabilitypl_PL
dc.subjectbeekeepingpl_PL
dc.subjectpasiekapl_PL
dc.subjectrentownośćpl_PL
dc.subjectpszczelarstwopl_PL
dc.titlePodnoszenie rentowności w gospodarstwie pasiecznympl_PL
dc.title.alternativeRaising Profitability in an Apiarypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Sebastian Karliński, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[39]-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBednarski L., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBobrzecki J., Wilde J., Pozyskiwanie i zagospodarowanie obnóży pyłkowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesBornus L., ABC mistrza ogrodnika – pszczelarstwo, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesCichoń J., Wilde J., Pszczelarstwo to może być biznes, Nowy Sącz 1999.pl_PL
dc.referencesDobija D., Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGumowska I., Pszczoły i ludzie, Watra, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesHamrol M., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKulikowski J., Poradnik pszczelarza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1954.pl_PL
dc.referencesLipiński M., Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin, Wydawnictwo Sądecki Bartnik, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMakowicz J., Jak zakładać i prowadzić pasiekę, PWRiL, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesMakowicz J., Pasieka wędrowna, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesOstrowska W., Gospodarka pasieczna, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesPidek A., Ekonomika i organizacja pasiek, Włocławek 1997.pl_PL
dc.referencesWalczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.40.03
dc.relation.volume40pl_PL
dc.subject.jelD22
dc.subject.jelL66
dc.subject.jelQ13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record