Show simple item record

dc.contributor.authorUljasz, Adrian
dc.date.accessioned2016-09-05T12:56:41Z
dc.date.available2016-09-05T12:56:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19475
dc.description.abstract„Przegląd Rzeszowski” z 1927 i 1932 r. to żydowskie pisma w języku polskim, wychodzące w Rzeszowie. „Przegląd Rzeszowski” z 1927 r. był dwutygodnikiem, a „Przegląd Rzeszowski” z 1932 r. tygodnikiem. W 1927 r. funkcję redaktorów pełnili C.L. Platzer i M.M. Fröchlich. Redaktorem naczelnym „Przeglądu Rzeszowskiego” z 1932 r. był Samuel Lubasz. W obu czasopismach omawiano zagadnienia ekonomiczne, socjalne i polityczne dotyczące Żydów. Informowano o wydarzeniach w mieście i regionie. Popularyzowano żydowskie życie kulturalne i sportowe. Ogłaszano reklamy.pl_PL
dc.description.abstract"Przegląd Rzeszowski” was a title of two different jewish periodicals published in Polish and issued in Rzeszów. The first „Przegląd Rzeszowski” was a biweekly, published in 1927, and its editors were C.L. Plattzer and M.M. Fröchlich. The second „Przegląd Rzeszowski”, from 1932 was a weekly – its editor-in-chief was Samuel Lubasz. Both periodicals dealt with economical, social and political issues concerning Jews, provided information about events in the town and its region and promoted Jewish cultural and sport life. The also featured advertisements.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1
dc.subject„Przegląd Rzeszowski” 1927pl_PL
dc.subject„Przegląd Rzeszowski” 1932pl_PL
dc.subjecthistoria prasypl_PL
dc.subjecthistoria Żydówpl_PL
dc.subjecthistoria Rzeszowapl_PL
dc.subjectpress historypl_PL
dc.subjectJews historypl_PL
dc.subjectRzeszów historypl_PL
dc.titleZ dziejów prasy lokalnej w II Rzeczypospolitej. Żydowski „Przegląd Rzeszowski” z 1927 i 1932 rokupl_PL
dc.title.alternativeA study into the local press of the Second Polish Republic. The Jewish „Przegląd Rzeszowski” of 1927 and 1932pl_PL
dc.title.alternativeAus der Geschichte der Lokalpresse der 2. Republik Polen. Jüdischer „Przegląd Rzeszowski” aus den Jahren 1927 und 1932pl_PL
dc.title.alternativeDe l’histoire de la presse locale dans la Deuxième République Polonaise. « Przegląd Rzeszowski » de juive de l’année 1927 et 1932pl_PL
dc.title.alternativeИз истории местной прессы во Второй Речи Посполитой. Еврейский „Przegląd Rzeszowski” за 1927 и 1932 годpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[129]-154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Kulturoznawstwa.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.references„Przegląd Rzeszowski” 1927, nr 1, 9–15.pl_PL
dc.references„Przegląd Rzeszowski” 1932, nr 1–12, 14–15.pl_PL
dc.referencesBonusiak W., Stosunki ludnościowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III (Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji [1918–1944]), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 89–102.pl_PL
dc.referencesDarłakowa S., Czasopiśmiennictwo i prasa, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III (Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji [1918–1944]), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 229–244.pl_PL
dc.referencesDarłakowa S., Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku, Rzeszów 1966.pl_PL
dc.referencesJ. G. [J. Grygiel], Z historii prasy w Rzeszowie, „Widnokrąg. Tygodnik Kulturalny” 1966, nr 23, s. 2.pl_PL
dc.referencesJagusztyn A., Bibliografia druków tłoczonych w drukarniach Rzeszowa w latach 1843–1939, Rzeszów 1973.pl_PL
dc.referencesJagusztyn A., Drukarstwo, księgarstwo i biblioteki, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III (Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji [1918–1944]), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 245–256.pl_PL
dc.referencesJagusztyn A., Dzieje drukarstwa i księgarstwa w Rzeszowie w latach 1840–1939, Rzeszów 1974.pl_PL
dc.referencesKałuski M., Ku pamięci i w podzięce Jankielom. Mały leksykon Żydów – patriotów polskich, Warszawa 2001, s. 54 (hasło Goldberg Mojżesz [XIX – XX w.], drukarz).pl_PL
dc.referencesOżóg M.E., Środowisko żydowskie, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III (Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji [1918–1944]), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 517–539.pl_PL
dc.referencesPetrus J., Stosunki gospodarcze, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III (Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji [1918–1944]), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 53–87.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego, Rzeszów 2010, s. 96 (hasło Goldberg Mojżesz, drukarz).pl_PL
dc.referencesPotocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesWierzbieniec W., Stosunki wyznaniowe, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III (Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji [1918–1944]), red. F. Kiryk, Rzeszów 2001, s. 401–476.pl_PL
dc.referencesWierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.pl_PL
dc.referencesWierzbieniec W., Żydzi rzeszowscy, [w:] Encyklopedia Rzeszowa, red. J. Draus, Rzeszów 2004, s. 820–828.pl_PL
dc.referencesWierzbieniec W., Żydzi rzeszowscy, [w:] Encyklopedia Rzeszowa, red. J. Draus, G. Zamoyski, Rzeszów 2011, s. 1018–1025.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.15.01.04
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record