Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Talking about Films. Interviews with Polish Film Scholars – review 

  Kasprzak, Marta (Akademickie Centrum Kultury Katedra Kulturoznawstwa UG, 2018-02-01)
  This article is a review of the book titled Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami [Talking about Films. Interviews with Polish Film Scholars], edited by Żakieta, K., Góralik, M., Pospieszyńska, A. (Lodz, ...
 • Wprowadzenie 

  Płuciennik, Jarosław; Czajkowska, Maria; Wróblewski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • O tym, dlaczego ekonomiści potrzebują humanistów 

  Niedzielska, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Celem artykułu jest nakreślenie analogii i zależności, występujących między dwiema pozornie zupełnie różnymi naukami, jakimi są humanistyka oraz ekonomia. W pierwszej część tekstu jako elementy łączące obie dyscypliny ...
 • Blog jako narzędzie wspierające kandydatów do pracy 

  Mizera-Pęczek, Patrycja; Wojtaszczyk, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Współcześni kandydaci do pracy mogą korzystać z wielu narzędzi, które przyczyniają się do wzbogacania portfolio personalnego i wyróżnienia swojej oferty na rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie idei ...
 • Autour des gallicismes contemporains dans le monde hispanophone 

  Sorbet, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  L’importance de l’influence de la langue française sur l’espagnol est un fait incontestable. Son rôle, au cours des siècles écoulés, peut être observé pratiquement à tous les niveaux de la langue : l’orthographe, la ...
 • Le fonctionnement de néologismes d’origine française dans la presse polonaise 

  Lajus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  L’objet du présent article est l’étude des emprunts néologiques de termes français employés dans les médias polonais, termes qui sont eux-mêmes assez récents dans la langue française et qui sont la manifestation des ...
 • Kompetencje uniwersalne jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy 

  Czapla, Tomasz P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Les termes basés sur coach et coaching en polonais 

  Kacprzak, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Compte tenu de l’apparition ces dernières années en polonais d’une vague de termes onstruits autour du noyau constitué par les mots coach et coaching, nous nous proposons dans notre article de rendre compte de ce phénomène ...
 • Artcoaching jako nowoczesna forma wspierania artystów 

  Kwiatkowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Artykuł jest propozycją doprecyzowania terminu i opisania zawodu przyszłości, jakim jest artcoach. Autorka podjęła próbę zdefiniowania artcoachingu oraz zaproponowała zastosowanie opisywanej metody, posługując się dostępną ...
 • Les anglicismes avec food en polonais actuel 

  Bochnakowa, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  L’article est consacré aux anglicismes composés avec food en polonais contemporain. Les exemples comfort food, fast food, food book, food cost, food court, food justice, food pairing, food porn, food truck, food writer, ...
 • Dlaczego profesor od literatury pisze kryminały? 

  Zajas, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Artykuł stanowi zestawienie dwóch perspektyw – twórczej i badawczej – oraz ilustruje relacje zachodzące między nimi, zarówno w oparciu o przykłady z historii literatury, jak i własne doświadczenie pisarskie.
 • « Cinquante nuances de board » : anglicismes néologiques et équivalents autochtones dans le domaine des sports de glisse 

  Tallarico, Giovanni (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Dans notre article nous faisons brièvement état des relations entre sport, terminologie et emprunts dans la dynamique néologique actuelle, en soulignant le poids des anglicismes et le travail d’aménagement mené par la ...
 • Twórcze pisanie – specyfika studiów podyplomowych (na przykładzie najstarszej w Polsce szkoły pisarzy – Studium Literacko-Artystycznego UJ) 

  Matuszek-Stec, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  W swoim artykule opisuję przypadek studiów podyplomowych – twórcze pisanie – na przykładzie najstarszej istniejącej w kraju szkoły pisarzy – Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Les emprunts néologiques et les stratégies de glose : essai de catégorisation 

  Boutmgharine-Idyassner, Najet (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Cette contribution s’inscrit dans le cadre du projet « Neoveille, repérage, analyse et suivi des néologismes en sept langues ». Nous proposons d’examiner les différents types de gloses portant sur les emprunts néologiques ...
 • Wyobraźnia, empatia i twórcze pisanie 

  Sieja-Skrzypulec, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Autorka analizuje ćwiczenia zamieszczone w polskich podręcznikach twórczego pisania. Artykuł dotyczy przede wszystkim tych ćwiczeń, które kształtować mają wyobraźnię, wrażliwość i empatię. Tekst jest próbą odpowiedzi na ...
 • Les emprunts dans le processus de normalisation terminologique du catalan 

  Montané, M. Amor; Cabré, M. Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Dans le contexte du catalan, la normalisation terminologique est menée à bien de manière planifiée : c’est un organisme institutionnel, le Consell Supervisor du Termcat, qui s’en charge. Son objectif est d’élaborer des ...
 • Bankowiec jutra, czyli o praktycznym programie kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim 

  Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Artykuł dotyczy programu kształcenia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe, funkcjonującego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Program ten jest przykładem kooperacji uczelni wyższej z partnerami ...
 • Néologismes et calques dans le kabyle moderne: Cas du code de la route et des journaux d’information 

  Boukherrouf, Ramdane; Tabti, Rabah (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Notre contribution s’articule autour d’une analyse lexico-sémantique et syntaxique de la terminologie du code de la route d’Ali Khalfa (2005) et des journaux d’information en berbère (kabyle) en mettant en exergue les ...
 • Les emprunts récents dans la terminologie de la mode vestimentaire 

  Bańkowska, Marcelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Le dévelopement du monde contribue à la création des nouveaux termes linguistiques, c’est-à-dire des néologismes. Le secteur de la vie quotidienne particulièrement marqué par l’émergence de nouvelles unités lexicales est ...
 • Uniwersytet i jego współpraca z otoczeniem biznesowym. Przypadek projektu The iProfessional (iPro) 

  Płuciennik, Jarosław; Wróblewski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Artykuł dotyczy obszarów produktywnej interakcji między uniwersytetem a biznesem – istniejących obecnie napięć i dynamiki. Autorzy konstruują swoją argumentację, uwzględniając jednocześnie punkty widzenia bliskie historii ...

Pokaż więcej...