Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2016-10-23T10:01:08Z
dc.date.available2016-10-23T10:01:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Sytuacja demograficzna Łodzi na tle innych wielkich polskich miast, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI w., Wyd. UŁ, Łódź 2015, 145-172pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-279-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19974
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectwielkie miastapl_PL
dc.subjectumieralnośćpl_PL
dc.subjectrozrodczośćpl_PL
dc.subjectzachowania rozrodczepl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.titleSytuacja demograficzna Łodzi na tle innych wielkich polskich miastpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number145-172pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny) [2011], Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów, dostępna na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htmpl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny) [2014], Prognoza ludności na lata 2014−2050, dostępna na stronie: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspxpl_PL
dc.referencesKałuża D. [2008], Ruch wędrówkowy ludności w Łodzi, [w:] D. Kałuża, J. T. Kowaleski, M. Lange, W. Nowak-Sapota, P. Szukalski, Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym, ZDiGS UŁ, Łódź, 69−82pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. [2010], Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, [w:] P. Szukalski, Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, Wyd. UŁ, Łódź, 199−217pl_PL
dc.referencesMichalski W. [1999], Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej, RCSS, BRR w Łodzi, PTG O/Łódź, Łódź, 146 s.pl_PL
dc.referencesObraniak W. [1997], Procesy ludnościowe w Łodzi, [w:] J. T. Kowaleski, Procesy demograficzne w Makroregionie Środkowym, Absolwent, Łódź, 55−112pl_PL
dc.referencesObraniak W. [2006], Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludzi starych w wielkich miastach w Polsce w świetle spisów ludności z lat 1988 i 2002, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódź, 79−98pl_PL
dc.referencesObraniak W. [2007], Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984−2006, US w Łodzi, Łódź, 42 s.pl_PL
dc.referencesPrzybylski B. K. [2012], Zdrowie jako komponent kapitału ludzkiego, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2010a], Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku, [w:] P. Szukalski, Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, Wyd. UŁ, Łódź, 103−125, tekst dostępny na stronie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/123456789/264pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2010b], Ludność województwa łódzkiego w perspektywie roku 2035 na tle Polski w świetle prognoz GUS, [w:] P. Szukalski, Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, Wyd. UŁ, Łódź, 7−33, tekst dostępny na stronie: dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/123456789/259pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, 46 s., http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Fernandez-Martinez C., Weyman T. [2013], Łódzkie Region: Demographic challenges within an ideal location, „OECD LEED Working Paper”, 56 s., http://www.oecd.org/cfe/leed/LODZKIE%20REGION_V7.pdf; http://hdl.handle.net/11089/5816pl_PL
dc.referencesUSwŁ (Urząd Statystyczny w Łodzi) [2011], Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2008−2010, USwŁ, Łódź, 149 s.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpies@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska