Show simple item record

dc.contributor.authorMoterski, Filip
dc.date.accessioned2016-10-26T09:27:51Z
dc.date.available2016-10-26T09:27:51Z
dc.date.issued2016-05-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19987
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest dziedzictwo poprzemysłowe, w formie obszarów bądź obiektów, w których działalność produkcyjna ustała, a podstawową funkcją obiektu lub obszaru jest funkcja turystyczna, historyczna czy kulturowa. Celem głównym pracy jest wykazanie, że materialne dziedzictwo poprzemysłowe może być czynnikiem rozwoju gospodarczego, a szczególną rolę w wykorzystaniu dziedzictwa ma zastosowanie zintegrowanych projektów rozwojowych, które pozwalają na pokonanie barier prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzintegrowane projekty rozwojowepl_PL
dc.subjectmaterialne dziedzictwo poprzemysłowepl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectsieciowośćpl_PL
dc.subjectzintegrowany produkt turystycznypl_PL
dc.titleMaterialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik rozwoju w kontekście zintegrowanego zarządzania miastempl_PL
dc.title.alternativeTangible post-industrial heritage as a factor of development in the context of integrated city managementpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderFilip Moterskipl_PL
dc.page.number287pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktorant, Asystent w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionempl_PL
dc.contributor.authorEmailmoterski.filip@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorMarkowski, Tadeusz
dc.dissertation.reviewerKupisz-Murzyn, Monika
dc.dissertation.reviewerIwińska-Knop, Krystyna
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska