Now showing items 1-2 of 2

  • Determinants of industry-level production capacity in Poland 

   Doryń, Wirginia (Macrotheme Capital Management, LLC, 2015)
   The paper deals with the production capacity – innovation nexus. It focuses on development of total factor productivity (TFP), which is one of the determinants of production capacity of the economy. The analysis is carried ...
  • Koszty internacjonalizacji przedsiębiorstw 

   Doryń, Wirginia (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010)
   W artykule dokonano przeglądu najważniejszych źródeł kosztów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przedstawiono pojęcia: kosztu prowadzenia działalności za granicą (ang. cost of doing business abroad), kosztu bycia obcym ...