Now showing items 1-1 of 1

    • Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego 

      Konecki, Krzysztof Tomasz (Polska Akademia Nauk. Zakład Socjologii i Historii Kultury, 1985)
      Hitlerowskie obozy koncentracyjne stały się przedmiotem wielu opracowań naukowych. Zjawisko to było rozważane z wielu perspektyw: historycznej, praw¬nej, etycznej, psychiatrycznej, socjologicznej . Ten swoisty fenomen ...