Now showing items 1-1 of 1

    • Behawioralne koincydencje społeczeństwa informacyjnego 

      Nowak, Paweł A. (Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 2016-12)
      W dyskursie dotyczącym budowy społeczeństwa informacyjnego (SI) w Polsce zdecydowanie dominuje aspekt funkcjonalny. Oznacza to, że głównym obszarem zainteresowania stają się nakłady przeznaczone na te działania oraz ich ...