Now showing items 1-1 of 1

    • Korzyści skali w sektorze bankowym 

      Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999)
      W artykule starano się scharakteryzować typy korzyści skali występujące w sektorze bankowym. Mogą to być korzyści wewnętrzne (wzrost rozwoju firmy), oraz zewnętrzne (wzrost rozwoju gałęzi). Czynniki te są ważne dla ...