Now showing items 1-1 of 1

    • Niskie bezrobocie – zagrożenie sektora usług społecznych? 

      Szukalski, Piotr (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, 2018-09)
      Poprawa sytuacji na rynku pracy prowadzi do szybkiego wzrostu wynagrodzeń i łatwości zmiany miejsca pracy. W tych warunkach działające na nierynkowych zasadach podmioty publiczne realizujące usługi społeczne stają się mało ...