SPIS TREŚCI - CONTENT

 1. dr Monika Sławek - 1965-2015. Wspomnienie.

 2. Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna
  Justyna Mokras-Grabowska
  Sports Tourism: Terminological Discussion
  Justyna Mokras-Grabowska
 3. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce
  Jacek Kotus
  Relations between Tourism and Sport in the Context of Tourism as an Academic Discipline
  Jacek Kotus
 4. Kilka uwag i refleksji nt. turystyki sportowej na marginesie artykułu pt. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce
  Stanisław Liszewski
 5. Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce
  Andrzej Stasiak
  Escape Rooms: A New Offer in the Recreation Sector in Poland
  Andrzej Stasiak
 6. Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady
  Bogdan Włodarczyk
  Łódź as an Arena of Grand Sports Events: Selected Examples
  Bogdan Włodarczyk
 7. Ski-touring w Polsce. Kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki kwalifikowanej?
  Iwona Jażdżewska
  SKI Touring in Poland: Who Takes Part in this Form of Specialised Tourism? How Do They Take Part and Why?
  Iwona Jażdżewska
 8. Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym
  Justyna Mokras-Grabowska
  Mountain Hiking in Tatra National Park
  Justyna Mokras-Grabowska
 9. Propozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskim
  Aleksander I. Ziryanov, Andriej Y.Korolev, Swietlana E. Mishlavtceva, Azat A. Safarian
  Approaches to Active Tourism in the Urals and in Perm Krai
  Aleksander I. Ziryanov, Andriej Y.Korolev, Swietlana E. Mishlavtceva, Azat A. Safarian

 10. Głosy w dyskusji

 11. Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą
  Wiesław Alejziak
 12. Turystyka sportowa – o semantycznym nieporozumieniu refleksji kilka
  Stefan Bosiacki
 13. Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny?
  Leszek Butowski
 14. Turystyka sportowa – głos w dyskusji
  Dariusz Ilnicki, Małgorzata Pstrocka-Rak, Izabela Gruszka
 15. Głos w dyskusji – turystyka sportowa
  Zygmunt Kruczek
 16. Turystyka sportowa – głos w dyskusji
  Agnieszka Niezgoda
 17. Turystyka sportowa – czynne i bierne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych (amatorzy i zawodowcy)
  Anna Pawlikowska-Piechotka
 18. Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia
  Alina Zajadacz

Recent Submissions

View more