Przeglądaj według

 

Wydawnictwo Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica ukazuje się od 1980 roku. Od początków swego istnienia starało się być ambitnym czasopismem komentującym zmiany jakim podlegały polskie i europejskie społeczeństwa. Wśród artykułów znajdują się prezentacje i raporty z badań, analizy społeczno-polityczne, interesujące teksty analityczne i metodologiczne. Wśród numerów Folia Sociologica znajdują się również zeszyty wydane w języku angielskim (taką formę miał pierwszy numer czasopisma), ponadto numery w dwóch i trzech językach; zeszyt w języku polskim i rosyjskim oraz tom w języku polskim, angielskim i niemieckim.


PROFIL CZASOPISMA

Profil czasopisma Folia Sociologica obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu. Redakcja zaznacza jedna, że dąży do zakorzenienia profilu czasopisma w tradycji socjologicznej, stąd artykuły o takim charakterze będą miały pierwszeństwo przy decyzji o ich publikacji. Przygotowywane tomy mogą mieć charakter monograficzny bądź też być przeglądem publikacji dotyczących różnych sfer życia społecznego. Każdy tom redagowany przez przez osobę czuwającą nad jego poprawnością merytoryczną.

Punkty przyznawane przez MNiSW za publikację w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica (wykaz czasopism naukowych 2015 - część B) - 8 pkt.


Redakcja Naukowo-Dydaktyczna czasopisma Folia Sociologica

Redaktor naczelna dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ

Redaktor językowy prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski

Redaktor statystyczny dr Piotr Szukalski

Redaktor prowadzący/Sekretarz redakcji dr Marcin Kotras, e-mail: kotras@o2.pl lub marcin.kotras@uni.lodz.pl

Redaktor prowadzący/Sekretarz redakcji dr Emilia Garncarek, e-mail: emilia.garncarek@uni.lodz.pl

Rada Programowa

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr Martina Endepohls-Ulpe, Universität Koblenz-Landau, Niemcy

Professeur Christine Fontanini, Université de Lorraine, Francja

Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. zw. dr hab. Irena Machaj, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Dr Krzysztof Nawratek, School of Architecture & Design, Plymouth, Wielka Brytania

Prof. Dr. Claudia Quaiser-Pohl, Universität Koblenz-Landau, Niemcy

Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski, Polska

RECENZENCI Jerzy Bartkowski, Kamila Biały, Krzysztof Czekaj, Julita Czernecka, Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Krystyna Faliszek, Marcin Feltynowski, Ignacy S. Fiut, Marcin Garbat, Ewa Giermanowska, Wojciech Goszczyński, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Aldona Guzik, Jakub Hadyński, Tomasz Herudziński, Zofia Kawczyńska-Butrym, Marta Klekotko, Agnieszka Maj, Małgorzata Marks-Krzyszkowska, Ilona Matysiak, Karolina Messyasz, Sylwia Męcfal, Sylwa Michalska, Agnieszka Michalska-Żyła, Rafał Mielczarek, Ewa Migaczewska, Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Natalia Organista, Antonina Ostrowska, Agnieszka Pawlak, Krzysztof Piątek, Małgorzata Potoczna, Seweryn Rudnicki, Jakub Ryszard Stempień, Maria Świątkiewicz-Mośny, Joanna Wylężałek

Strona www : https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-sociologica/

Kontakt do redakcji e-mail:foliasociologica@gmail.com

Adres redakcji:Folia Sociologica

Instytut Socjologii UŁ

ul. Rewolucji 1905r. nr 41

90-214 Łódź

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

eISSN 2353-4850

ISSN:0208-600X.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...