Show simple item record

dc.contributor.authorPiętak, Łukasz
dc.date.accessioned2017-03-30T09:38:49Z
dc.date.available2017-03-30T09:38:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21053
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyze the concept of sustainable economic growth in theories and models of growth and development. The theoretical character of article decided on the choosing of research method, which is the analysis of the literature on discussed issue. In the article were used bibliography published in Polish, English and French. The first part of the article was devoted to the issue of economic growth in the history of economic thought. In his part were characterized factors determining economic growth according to classical economics and Keynesian economics. In the second part theories of socio-economic development and theories of economic growth were characterized and their division, which provide balanced and unbalanced character of growth, were done. The third part of the study was devoted to models of economic growth. In this case, the models were divided into exogenous models, which provide achieving the sustainable growth by the economy, and endogenous models, according to which, economic growth is unbalanced. In thelast part of this article it considers about other factors affecting economic development. The article ends with conclusions resulting from analyzes.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza koncepcji zrównoważonego wzrostu gospodarczego w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju. Teoretyczny charakter artykułu zdecydował o wyborze metody badawczej, którą jest analiza piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia. W artykule wykorzystano pozycje bibliograficzne publikowane w języku polskim, angielskim i francuskim. Pierwszą część artykułu stanowi wstęp. Druga część została poświęcona zagadnieniu wzrostu gospodarczego w historii myśli ekonomicznej. Scharakteryzowano w niej czynniki decydujące o wzroście gospodarczym według ekonomii klasycznej oraz keynesizmu. W kolejnej – trzeciej – części charakteryzowano teorie rozwoju społeczno-gospodarczego i teorie wzrostu gospodarczego oraz dokonano ich podziału na teorie przewidujące odpowiednio zrównoważony i niezrównoważony charakter wzrostu gospodarczego. Czwartą część opracowania poświęcono modelom wzrostu gospodarczego. W tym przypadku modele podzielono na egzogeniczne, przewidujące osiąganie przez gospodarkę stanu zrównoważonego, oraz endogeniczne, według których wzrost gospodarczy jest niezrównoważony. W ostatniej części artykułu podjęto zagadnienie dotyczące innych czynników wpływających na rozwójgospodarczy. Artykuł kończy się wnioskami wynikającym z przeprowadzonych analiz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 2
dc.subjectsustainable economic growthen_GB
dc.subjecttheories of economic growth and developmenten_GB
dc.subjectmodels of economic growthen_GB
dc.subjectzrównoważony wzrost gospodarczypl_PL
dc.subjectteorie wzrostu i rozwoju gospodarczegopl_PL
dc.subjectmodele wzrostu gospodarczegopl_PL
dc.titleZrównoważony wzrost gospodarczy w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju gospodarczegopl_PL
dc.title.alternativeSustainable economic growth in theories and models of economic growth and developmenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[51]-77
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Nauk Ekonomicznych PAN
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAbramovitz M., Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, „Journal of Economic History” 1986, vol. 46, no. 2, s. 385–406.pl_PL
dc.referencesAcs Z.J, Audretsch D.B., Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis, „The American Economic Review” 1988, vol. 78, no. 4, s. 678–690.pl_PL
dc.referencesAghion P., Howitt P., A Model of Growth through Creative Destruction, „Econometrica” 1992, vol. 60, no. 2, s. 323–351.pl_PL
dc.referencesArrow K., The Economic Implications of Learning by Doing, „Review of Economic Studies” 1962, vol. 29, no. 3, s. 155–173.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, „The Quarterly Journal of Economics” 1991, vol. 106, no. 2, s. 407–443.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 98, no. 5, s. 103–125.pl_PL
dc.referencesBarro R., Sala-i-Martin X., Convergence, „Journal of Political Economy” 1992, vol. 100, no. 2, s. 223–251.pl_PL
dc.referencesBastiat F., Les Harmonies économiques, Guillaumin et cie, Paris 1850.pl_PL
dc.referencesBaumol W.J., Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show, „The American Economic Review” 1986, vol. 76, no. 5, s. 1072–1085.pl_PL
dc.referencesBecker G.S., Murphy K.M., Tamura R., Human Capital, Fertility, and Economic Growth, „Journal on Political Economy” 1990, vol. 98, no. 5, s. 12–37.pl_PL
dc.referencesBesley T., Property Rights and Investment Incentives: Theory and evidence from Ghana, „The Journal of Political Economy” 1995, vol. 103, no. 5, s. 903–37.pl_PL
dc.referencesBirch D., The Job Creation in America, The Free Press, New York 1987.pl_PL
dc.referencesBirley S., New ventures and employment growth, „Journal of Business Venturing” 1987, vol. 2, no. 2, s. 155–165.pl_PL
dc.referencesBoettke P.J., The Political Infrastructure of Economic Development, „Human Systems Management” 1994, vol. 13, no. 2, s. 89–100.pl_PL
dc.referencesBrewer A., Economic Growth and Technical Change: John Rae’s Critique of Adam Smith, „History of Political Economy” 1991, vol. 23, no. 1, s. 1–11.pl_PL
dc.referencesBrockhaus R.H., Entrepreneurial Folklore, „Journal of Small Business Management” 1987, vol. 25, no. 3, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesBronfenbrenner M., Sichel W., Gardner W., Economics. Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston 1987.pl_PL
dc.referencesCameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCass D., Optimum Growth in a Aggregative Model of Capital Accumulation, „Review of Economic Studies” 1965, vol. 32, no. 3, s. 233–240.pl_PL
dc.referencesClark C., The Conditions of Economic Progress, New York 1957.pl_PL
dc.referencesCzuma Ł., Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem, Wschód, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesDe Soto H., The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New York 2000.pl_PL
dc.referencesDe Soto H., The Other Path, Basic Books, New York 1989.pl_PL
dc.referencesDębniewski G., Gryciuk R., Makroekonomia. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.pl_PL
dc.referencesDiamond P., National Debt in a Neoclassical Growth Model, „American Economic Review” 1965, vol. 55, no. 5, s. 1126–1150.pl_PL
dc.referencesDobb M., Szkice z teorii wzrostu i planowania, tłum. P. Czartoryski, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesDomar E.D., Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, „Econometrica” 1946, vol. 14, no. 2, s. 137–147.pl_PL
dc.referencesDowrick S., Duc-Tho Nguyen, OECD comparative economic growth 1950–85: catch-up and convergence, „American Economic Review” 1989, vol. 79, no. 5, s. 1010–30.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Managing for results, Harper and Row, New York 1964.pl_PL
dc.referencesDubini P., The Influence of Motivation and Environment on Business Starts-ups. Some Hints for Public Policies, „Journal of Business Venturing” 1989, vol. 4, no. 1, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesFrankel M., The Production Function in Allocation and Growth: A Synthesis, „American Economic Review” 1962, vol. 52, no. 5, s. 995–1022.pl_PL
dc.referencesGalor O., Convergence? Inferences from Theoretical Models, „Economic Journal” 1996, vol. 106. no. 437, s. 1056–1069.pl_PL
dc.referencesGallup J.L., Sachs J.D., Mellinger A.D., Geography and Economic Development, World Bank Annual Development Conference 1998, World Bank, Washington D.C. 1999.pl_PL
dc.referencesHansen N.M., French regional planning, Indiana University Press, Bloomington 1968.pl_PL
dc.referencesHarrod R.F., An Essay in Dynamic Theory, „Economic Journal” 1939, vol. 49, no. 193, s. 14–33.pl_PL
dc.referencesHarrod R.F., Towards a Dynamic Economics. Some Recent Developments of Economic Theory and Their Application to Policy, London 1948.pl_PL
dc.referencesHenderson J.V., Comment on Geography and Economic Development, by John Luke Gallup and Jeffrey Sachs with Andrew D. Mellinger, World Bank Conference on Development Economics 1998–1999.pl_PL
dc.referencesHenderson J.V., Shelizi Z., Venables A.J., Geography and Development, „Journal of Economic Geography” 2001, vol. 1, no. 1, s. 81–105.pl_PL
dc.referencesHirisch R.D., Entrepreneurs past, present and future, „Journal of Small Business Management” 1988, vol. 26, October, s. 1–4.pl_PL
dc.referencesHirisch R.D., Peters M., Entrepreneurship: Starting, developing and managing a new enterprise, Richard D. Irwin, Inc, Boston 1989.pl_PL
dc.referencesHirschman A.O., The strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven 1958.pl_PL
dc.referencesHornaday J. A., Thinking about entrepreneurship: A fuzzy set approach, „Journal of Small Business Management” 1992, vol. 30, no. 4, 1992, s. 12–23.pl_PL
dc.referencesKaldor N., Alternative theories of distribution, „Review of Economic Studies” 1955–1956, vol. 23, no. 2, s. 83–100.pl_PL
dc.referencesKalecki M., Theory of Economic Dynamics: An essay on cyclical and long- run changes in capitalist economy, Routledge Library Editions 1956.pl_PL
dc.referencesKent C.A., Entrepreneurship in Economic Development, [w:] C.A. Kent, D. Sexton, K. Vesper (eds), Encyclopedia of Entrepreneurship, N.J. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 237–256.pl_PL
dc.referencesKerekes C.B., Williamson C.R., Unveiling de Soto’s Mystery: Property rights, capital, and development, „Journal of Institutional Economics” 2008, vol. 4, no. 3, s. 371–387.pl_PL
dc.referencesKeynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesKing R.G, Rebelo S., Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 98, no. 5, s. 126–150.pl_PL
dc.referencesKlaassen L.H., Growth Pole. An Economic View, Geneva 1969.pl_PL
dc.referencesKoompans T.C., On the Concept of Optimal Economic Growth, [w:] The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam 1965.pl_PL
dc.referencesKrajewski P., Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKuznets S., Economic Growth and Inequality Income, „American Economic Review” 1955, vol. 45, no. 1, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesKuznets S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesLandes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza SA, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesLeblang D.A., Property Rights, Democracy, and Economic Growth, „Political Research Quarterly” 1996, vol. 49, no. 1, s. 5–26.pl_PL
dc.referencesLewis W.A., The Theory of Economic Growth, Allen and Unwin, London 1955.pl_PL
dc.referencesLucas R.E. Jr., On the Mechanics of Development Planning, „Journal of Monetary Economics” 1988, vol. 22, no. 1, s. 3–42.pl_PL
dc.referencesMaddison A., Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment, „Journal of Economic Literature” 1987, vol. 25, no. 2, s. 649–698.pl_PL
dc.referencesMalthus T.R., Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa, Gebethner i Wolff, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesMankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1992, vol. 107, no. 3, s. 407–437.pl_PL
dc.referencesMarks K., Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.pl_PL
dc.referencesMarshall A., Zasady ekonomiki, tłum. Cz. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesMatthews R.C., The Economics of Institutions and the Source of Growth, „Economic Journal” 1986, vol. 96, no. 384, s. 903–918.pl_PL
dc.referencesMauro P., Corruption and Growth, „The Quarterly Journal of Economics” 1995, vol. 110, no. 3, s. 681–712.pl_PL
dc.referencesMill J.S., Principles of Political Economy, London 1909.pl_PL
dc.referencesMyrdal G., Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Twentieth Century Fund, New York 1968.pl_PL
dc.referencesNorth D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.pl_PL
dc.referencesNurkse R., Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford University Press, New York 1953.pl_PL
dc.referencesNurkse R., Some International Aspects of the Problem of Economic Development, „American Economic Review” 1952, vol. 42, no. 2, s. 571–583.pl_PL
dc.referencesPasinetti L., Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic Growth, „Review of Economic Studies” 1962, vol. 29, no. 4, s. 267–279.pl_PL
dc.referencesPerroux F., L’Économie du XXe siècle, PUF, Paris 1964.pl_PL
dc.referencesProudhon P.J., Systèm des contradictions économiques, ou, Philospohie de le misère, Guillaumin et cie, Paris 1846.pl_PL
dc.referencesQuah D., Empirical Cross-section Dynamics in Economic Growth, „European Economic Review” 1993, vol. 37, no. 2–3, s. 426–434.pl_PL
dc.referencesQuah D., Empirics for Economics Growth and Convergence, „European Economic Review” 1996, vol. 40, no. 6, s. 1353–1375.pl_PL
dc.referencesQuesnay F., Pisma wybrane, tłum. B. Pietkiewiczówna, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesRamsey F., A Mathematical Theory of Saving, „Economic Journal” 1928, vol. 38, no. 152, s. 543–559.pl_PL
dc.referencesRebelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy” 1991, vol. 99, no. 3,. 500–521.pl_PL
dc.referencesReynolds P., Bygrave W.D., Autio E., Cox L.W., Hay M., Global Entrepreneurship Monitor. 2002 Executive Report. Babson College. Kauffman Centre For Entrepreneurial Leadership, London School Business (eds), London 2002.pl_PL
dc.referencesReynolds P. i in., Global Entrepreneurship Monitor. 2003 Executive Report. Babson College. Kauffman Centre For Entrepreneurial Leadership, London School Business (eds), London 2003.pl_PL
dc.referencesRicardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesRobbins L., The Theory of Economic Development in the History of Economic Though, Mc Millan, London 1969.pl_PL
dc.referencesRomer P.M., Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 98, no. 5, part II, S71–S102.pl_PL
dc.referencesRomer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy” 1986, vol. 94, no. 5, s. 1002–1037.pl_PL
dc.referencesRosenzweig M.R., Population Growth and Human Capital Investments: Theory and Evidence, „Journal of Political Economy” 1990, vol. 98, no. 5, s. 38–70.pl_PL
dc.referencesRostow W., Politics and the Stages of Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1971.pl_PL
dc.referencesRostow W., The Stages of Economic Growth: A Non – communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1960.pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X., Apuntes de crecimiento económico. Segunda edición, Antoni Bosch, Barcelona 2000.pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X., La apertura y la flexibilidad son ingredientes importantes del crecimiento económico, „Boletín del FMI” 2001, vol. 20, s. 267–269.pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X., Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, „European Economic Review” 1996, vol. 40, no. 6, s. 1325–1352.pl_PL
dc.referencesSay J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSchotter A., The economic theory of social institutions, Cambridge University Press, Cambridge 1981.pl_PL
dc.referencesSchultz T.W., Investment in Human Capital, „The American Economic Review” 1961, vol. 51, no. 1, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA 1934.pl_PL
dc.referencesSexton D.L., Role of Entrepreneurship in Economic Development, [w:] R.D. Hisrich, Entrepreneurship, Intrapreneurship and Venture Capital. Heat Company, Massachusetts, D.C. 1986, s. 27–39.pl_PL
dc.referencesSinger H.W., The Concept of Balanced Growth in Economic Development: Theory and Practice, [w:] E. Nelson (ed.), Economic Growth – Rationale, Problems, Cases, University of Texas Press, Austin 1960.pl_PL
dc.referencesSmith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2, PWN, Warszawa, 1954.pl_PL
dc.referencesSnowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSolow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1956, vol. 70, no. 1, s. 65–94.pl_PL
dc.referencesSolow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics” 1957, vol. 39, no. 3, s. 312–320.pl_PL
dc.referencesStankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSteinbeck J., Grona gniewu, tłum. A. Liebfeld, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesStevenson H.H., Harmelin S., Entrepreneurial management’s need for the more chaotic theory, „Journal of Business Venturing” 1990, vol. 5, no. 1, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesStevenson L., Lundström A., Beyond the Rhetoric: Defining Entrepreneurship Policy and Its Best Practice Components, Entrepreneurship Policy for the Future Series. Swedish Foundation for Small Business Research, vol. 2, Stockholm 2002.pl_PL
dc.referencesStorey D.J., Entrepreneurship and the new firm, Croom Helm, London 1982.pl_PL
dc.referencesSwan T.W., Economic Growth and Capital Accumulation, „Economic Record” 1956, vol. 32, no. 2, s. 334–361.pl_PL
dc.referencesTokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesUzawa H., On a two sector model of economic growth II, „Review of Economic Studies” 1963, vol. 30, no. 2, s. 105–118.pl_PL
dc.referencesVenables A.J., Nuno Limao M., Geographical disadvantage: a Hecksher – Ohlin – Von Thünen Model of International Specialization, „Journal of International Economics” 2002, vol. 58, no. 2, s. 239–263.pl_PL
dc.referencesVoight S., Engerer H., Institution and transition – Possible policy implication of the new institutional economics, German Institute for Economic Research, Berlin 2002.pl_PL
dc.referencesWhite S.B., Reynolds P., Government programs and high growth new firm, Frontiers of Entrepreneurship Research, Center for Entrepreneurial Studies Babson College, Wellesley, MA 1996.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.43.04
dc.relation.volume43pl_PL
dc.subject.jelR11
dc.subject.jelR12
dc.subject.jelO32
dc.subject.jelO33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record