Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Bartłomiej
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:55Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21156
dc.description.abstractFirst churchyards were founded around 5th–6th century AD near the temples where in crypts were the remains of saints. Over time, these cemeteries were built near every church. Burials at the churchyards were abandoned in the 18th century because of numerous epidemics that had sources at these cemeteries. People started to bury their dead at cemeteries outside the cities. The churchyard at the Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary and Saint James the Apostle in Szadek was founded in the Middle Ages and continued to be used during the next centuries. It seems that the cemetery was used until the second half of the 19th century and even at the beginning of the 20th century. Currently, beside the church are seven tombstones and gravestones, which are the remains of the old churchyard. The preserved tombstones and gravestones belonged to: Józef Formański and Helena Formańska, Wiktoria Rolińska, Józefa Maliszewska, Józef Kozieł, Marceli and Cecylia Kozłowski, Teodora Skupińska oraz Jan Kiełkiewicz. These people lived in Szadek and the surrounding villages and were buried at the end of the 19th – beginning of 20th century.en_GB
dc.description.abstractPierwsze przykościelne cmentarze były zakładane około V–VI w. n.e. w pobliżu świątyń, w podziemiach których spoczywały szczątki świętych. Z biegiem czasu cmentarze takie zaczęły powstawać przy każdym kościele. Grzebania zmarłych przy kościołach zaprzestano dopiero w XVIII w. w związku z licznymi epidemiami, które swoje źródła miały na tych nekropoliach. Rozpoczęto zakładanie cmentarzy poza miastami i likwidację przykościelnych miejsc pochówku. Przykościelny cmentarz przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku został założony już w okresie średniowiecza i funkcjonował przez następne stulecia. Ze źródeł wynika, że nekropolia działała jeszcze w drugiej połowie XIX w., a być może nawet i na początku XX w. Obecnie, przy kościele w Szadku znajduje się siedem tablic i nagrobków oraz pozostałości kamieniarki nagrobnej, których nie da się przypisać do konkretnych grobów. Zachowane tablice i nagrobki należały do: Józefa Formańskiego i Heleny Formańskiej, Wiktorii Rolińskiej, Józefy Maliszewskiej, Józefa Kozieła, Marcelego i Cecylii Kozłowskich, Teodory Skupińskiej oraz Jana Kiełkiewicza. Osoby te zamieszkiwały Szadek oraz okoliczne wsie i zostały pochowane pod koniec XIX – na początku XX w. pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectgraveyarden_GB
dc.subjectchurchen_GB
dc.subjectchurchyarden_GB
dc.subjecttombstonesen_GB
dc.subjectgravestonesen_GB
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectcmentarzpl_PL
dc.subjectkościółpl_PL
dc.subjectparafiapl_PL
dc.subjectcmentarz przykościelnypl_PL
dc.subjectnagrobkipl_PL
dc.subjecttablice nagrobnepl_PL
dc.titleNagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadkupl_PL
dc.title.alternativeTombstones beside the Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary and Saint James the Apostle in Szadeken_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[31]-61
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bałdrzychowie.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dobrzcu.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Głogowcu.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grzymiszewie.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lądku.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lutomiersku.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Marzeninie.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Poddębicach.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sieradzu-Męce.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Strzelcach.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Szadku.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zadzimiu.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zawichoście.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Złoczewie.pl_PL
dc.referencesAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żychlinie.pl_PL
dc.referencesSuplement do „Gazety Warszawskiej” 1792,10 marca, nr 20.pl_PL
dc.references„Tygodnik Ilustrowany” 1869, 18/30 stycznia, nr 57.pl_PL
dc.references„Kurier Warszawski” 1909,14 października, nr 284.pl_PL
dc.referencesActa visitationis [archidiaconalis] Archidiaconatus Vnieioviensis 1635–1636.pl_PL
dc.referencesActa visitationis [archidiaconalis] Archidiaconatus Vnieioviensis 1683 Acta actorum visita[ti]o[n]is [generalis] beneficiorum curatorum simplicum jn Archidiaconatu Vniejoviensi 1711–1712.pl_PL
dc.referencesLiber visitationis [generalis] ecclesiaru[m] Archidiaconatus Vniejoviensis 1728–1729.pl_PL
dc.referencesVisitatio decanalis ecclesium Decanatus Schadkoviensis 1759–1760.pl_PL
dc.referencesOppus biennale visitationum [generalium] Archidiaconatus Vniejovien[sis] 1761–1763.pl_PL
dc.referencesWizyta generalna trzech dekanatów: Szadkowskiego, Wartskiego y Uniejowskiego 1779.pl_PL
dc.referencesVisitatio decanalis ecclesiarum parochialium et capellarum cum suis rectoribus caeterisq[ue] addictis presbyterius in Decanatu Schadkoviensi 1788.pl_PL
dc.referencesResztki akt dziekańskich wizytacji specjalnej (zewnętrznej i wewnętrznej) Dekanatu Szadkowskiego, przeprowadzonej przypuszczalnie w roku 1801.pl_PL
dc.referencesStatus ecclesiarum et beneficiorum in Decanatibus Szadkoviensi et Lutomirensi 1811.pl_PL
dc.referencesMatricules Napoléoniens 1802–1815, Regestre Matricule 1er Regiment de Chevau Légers-Lanciers Polonais de la Garde Impériale, 3e Volume (n° 3001 á 3508) avril 1813 – février 1815.pl_PL
dc.referencesSpis majątku duchownego kościoła w mieście Szadku z 1858 r.pl_PL
dc.referencesPlan von der gehaltenen speciellen Vermessung der königlichen immediat Stadt Szadek z 1808 r.pl_PL
dc.referencesMappa pomiarowa territorium miasta powiatowego Szadek z 1824 r.pl_PL
dc.referencesPlan Miasta Powiatowego Szadek w obwodzie Sieradzkim w guberni Kaliskiej z pomiaru jeometry Wilhelma Bergemann z roku 1824 z ok. 1837 r.pl_PL
dc.referencesPlan posada Šadka seradzkago uezda z 1893 r.pl_PL
dc.referencesAriès Philippe, Człowiek i śmierć, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDługozima Anna, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHabryn Stefania, Moje wspomnienie o Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1.pl_PL
dc.referencesJougan Władysław Alojzy, Kancelarya parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla urzędów parafialnych, Drukarnia Polonia, Lwów 1912.pl_PL
dc.referencesKolbuszewski Jacek, Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesKucała Bogusław ks., Prawo wizytacji wiernych i obowiązek posłuszeństwa w świetle kan. 199,7°, „Prawo Kanoniczne” 1994, R. 37, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesLibrowski Stanisław ks., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej część 1. Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku zeszyt 1 sygnatury 1–20: akta z lat 1602–1755, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 28, Lublin 1974.pl_PL
dc.referencesParczewski Alfons, Monografia Szadku, Drukarnia J. Goldmana, Warszawa 1870.pl_PL
dc.referencesRuszkowski Andrzej, Turysto! Zapraszamy do Szadku, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. XI, Warszawa 1890.pl_PL
dc.referencesSpiss Anna, Cmentarze jako element pejzażu kulturowego, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1994, t. XI.pl_PL
dc.referencesTanaś Sławoj, Przestrzeń turystyczna cmentarzy: wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesWójcicki Kazimierz Władysław, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. III, Drukarnia S. Orgelbranda, Warszawa 1858.pl_PL
dc.referencesWizyta dziekańska dekanatu Szadkowskiego odbyta w 1825 r. [cyt. za:] Agata Kaczmarek, Agata Młyńska, Źródła do dziejów parafii w Szadku z w roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii), „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.pl_PL
dc.referencespanaszonik.blogspot.com/2012/06/wycieczka-nr-93-szadek.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/feliks-bronislaw-rolinskipl_PL
dc.contributor.authorEmailbzczyzewski@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record