Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Iwona
dc.contributor.authorŚmiech, Ewa
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:55Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21157
dc.description.abstractThis article presents the thematic scope and time span covered by works dedicated to the town and district of Szadek, published in the journal “Na Sieradzkich Szlakach”. A review of the bibliography shows that issues relating to this region have been dealt with in a comprehensive and varied way. The contributions address the history of the town and its economic, cultural and educational development over the centuries. Separate sections of the journal contain bibliographies of outstanding people connected with this region as well as monuments of its material and spiritual past. In line with the profile of the periodical, all these contributions popularise knowledge about the region and encourage visiting this part of the country.en_GB
dc.description.abstractW artykule wskazano zakres tematyczny i chronologiczny publikowanych na łamach czasopisma „Na Sieradzkich Szlakach” prac dotyczących Szadku i ziem historycznego powiatu szadkowskiego. Dokonany przegląd bibliograficzny upoważnia do stwierdzenia, że problematyka tego regionu została dość szeroko i różnorodnie zaprezentowana. W kręgu zainteresowań autorów artykułów znalazły się dzieje miasta, jego rozwój gospodarczy, a także kulturalno-oświatowy na przestrzeni wieków. W osobnych działach czasopisma zamieszczone zostały biografie wybitnych ludzi związanych z ziemią szadkowską oraz opisane zabytki kultury materialnej i duchowej regionu. Zgodnie z turystyczno-krajoznawczym profilem periodyku publikowane artykuły popularyzują wiedzę o regionie i zachęcają jednocześnie do samodzielnego zwiedzenia tej części kraju.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectSzadek regionen_GB
dc.subjectperiodicalen_GB
dc.subject“Na Sieradzkich Szlakach”en_GB
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectziemia szadkowskapl_PL
dc.subjectczasopismopl_PL
dc.subject„Na Sieradzkich Szlakach”pl_PL
dc.titleProblematyka Szadku i ziemi szadkowskiej na łamach periodyku „Na Sieradzkich Szlakach”pl_PL
dc.title.alternativeSzadek and its region in the periodical “Na Sieradzkich Szlakach”en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[375]-387
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesAndrysiak E., Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach”, „Biuletyn Szadkowski” 2012, t. 12, s. 181–201.pl_PL
dc.references„Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3 (39).pl_PL
dc.referencesDronka T., Ziarniak J., Wydawnictwa o regionie w 1995, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, t. 4, s. 30–32.pl_PL
dc.referencesNejman E., Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 245.pl_PL
dc.referencesNowe odmiany w geografii zaszłe od r. 1806 aż do 1811 z krótkim opisem Księstwa Warszawskiego, Wrocław 1811, s. 73, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=4969dirids=1pl_PL
dc.referencesBogusławski R., Pożar w Szadku Anno Domini 1696, „Na Sieradzkich Szlakach” 2015, 19 (117), s. 12–14.pl_PL
dc.referencesBogusławski R., Dworek w Mikołajewicach koło Lutomierska na przełomie XVII i XVIII w., „Na Sieradzkich Szlakach” 2012, 1 (105), s. 16–19, il.pl_PL
dc.referencesDronka T., Księga pamiątkowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szadku 1929 r., „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 16, il.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Zjazdy szlachty sieradzkiej za panowania Wazów 1578–1668, „Na Sieradzkich Szlakach” 1991, nr 1 (21), s. 21–24.pl_PL
dc.referencesMajdański J., Nazwa i herb Szadku, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 17, il.pl_PL
dc.referencesNejman E., Pierwsi notariusze nowoczesnej administracji w Sieradzkiem, „Na Sieradzkich Szlakach” 2012, 1 (105), s. 8–15, il.pl_PL
dc.referencesNogala J., Związek Strzelecki w Boczkach, „Na Sieradzkich Szlakach” 1993, 2 (30), s. 6.pl_PL
dc.referencesPuś W., Dzieje Szadku do początku XVI w., „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 1–4.pl_PL
dc.referencesTomaszewicz A., Obrazki z życia kulturalno-oświatowego Szadku w XIX i XX w. (do 1939 r.), „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 13–15, il.pl_PL
dc.referencesTomaszewicz A., Ziemia szadkowska na drodze do niepodległości 1914–1920, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 10–12, il.pl_PL
dc.referencesWisińska-Kluba M., Szadek w XVI–XVIII w., „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 5–9, il.pl_PL
dc.referencesBogusławski R., Tajemniczy portret – przyczynek do biografii Franciszka Budzisz-Pstrokońskiego, starosty Szadkowskiego…, „Na Sieradzkich Szlakach” 2008, 1 (89), s. 16–20, il.pl_PL
dc.referencesCichecka M., Fundacje rodziny Wierzbowskich na rzecz kościoła farnego w Szadku, „Na Sieradzkich Szlakach” 2014, 1 (113), s. 20–22.pl_PL
dc.referencesDąbrowski D., Śladami operacji łódzkiej 1914 r. po okolicy Szadku, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 18–21, il.pl_PL
dc.referencesDronka T., Synagoga w Szadku, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 21, il.pl_PL
dc.referencesJaworska A., Dwór w Woli Przatowskiej – historia i zagospodarowanie, „Na Sieradzkich Szlakach” 2005, 1 (77), s. 14–17, il.pl_PL
dc.referencesRuszkowski A., Wiatraki, „Na Sieradzkich Szlakach” 1991, 1 (21), s. 5–10, il.pl_PL
dc.referencesJędras M., Józef Leopold z Rzepiszewa, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 22–23, il.pl_PL
dc.referencesLeopold A., Krótki opis osiedlenia Leopoldów w Polsce. Wstęp A. Ruszkowski, „Na Sieradzkich Szlakach” 2001, 2 (62), s. 24.pl_PL
dc.referencesRuszkowski A., Alfons Parczewski (1849–1933), „Na Sieradzkich Szlakach” 1999, 2 (54), s. 12.pl_PL
dc.referencesRuszkowski A., Marceli Nencki (1847–1901), pionier biochemii z Boczek pod Sieradzem, „Na Sieradzkich Szlakach” 1998, 4 (52), s. 36–39, il.pl_PL
dc.referencesSowa P., Dr Ignacy Lipiński [z Szadku], „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 23.pl_PL
dc.referencesSzubzda J., Ksiądz Ignacy Woszczalski (1832–1899) rodem z Szadku, proboszcz w Charłupi Małej i Choczu, „Na Sieradzkich Szlakach” 2015, 1 (117), s. 38–39, il.pl_PL
dc.referencesWisińska-Kluba M., Sławni ludzie regionu, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 1–2 (37–38), s. 25–29, il.pl_PL
dc.referencesGałczyńska M., Rudecka H., Prusinowice – dzieje wioski i szkoły, „Na Sieradzkich Szlakach” 2000, 4 (60), s. 15–18, il.pl_PL
dc.referencesMarszałek W., Śladami Krystyny Wituskiej po dawnym powiecie Szadkowskim, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 25–28, il.pl_PL
dc.referencesNejman E., Lekarze powiatu sieradzkiego w XIX wieku, „Na Sieradzkich Szlakach” 2014, 2 (114), s. 23–27.pl_PL
dc.referencesNejman E., Powiat szadkowski w dawnej statystyce, „Na Sieradzkich Szlakach” 2009, 2 (94), s. 35–39.pl_PL
dc.referencesNejman E., Wilhelm Nencki – dziedzic dóbr Boczki i Bruss, „Na Sieradzkich Szlakach” 2008, 4 (92), s. 20–21, il.pl_PL
dc.referencesRosin R., Zarys dziejów rzemiosła powiatu sieradzkiego, „Na Sieradzkich Szlakach” 2012, 1 (105), s. 35–42, il.pl_PL
dc.referencesRuszkowski A., Turysto, zapraszamy do Szadku!, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 29–35, il.pl_PL
dc.referencesRuszkowski A., Szadek – jedno z najstarszych miast Polski, „Na Sieradzkich Szlakach” 1991, 1 (21), s. 29–31, mapka.pl_PL
dc.referencesKluge M., Milczarski E., Rezerwat „Wojsławice”, „Na Sieradzkich Szlakach” 1992, 1 (25), s. 10–11, mapka.pl_PL
dc.referencesUrbański M., Wczesne średniowiecze w okolicach Sieradza, „Na Sieradzkich Szlakach” 2009, 1 (93), s. 34–36, il.pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz J., Biografie sieradzkie, „Na Sieradzkich Szlakach” 1992, 1 (25), s. 8–10.pl_PL
dc.referencesChomętowski W., Sejmik Szadkowski z 1788 r., Przedruk z Pamiętnik hr. Feliksa Łubieńskiego streścił i opracował…, Warszawa 1876, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 24, il.pl_PL
dc.referencesLeopold J., Ziemia Szadkowska w Sieradzkiem. (Trakt Uniejowski od st. k. ż. Zduńska Wola do Porczyn), do druku przygotował Andrzej Ruszkowski, „Na Sieradzkich Szlakach” 1987, 3 (czerwiec–wrzesień), s. 20–26, il.pl_PL
dc.referencesStulczewski J., Przerwana miłość do lasu. Przedwczesna śmierć Jana Franckiego – leśniczego Leśnictwa Piaski w Nadleśnictwie Szadek; oprac. Jarosław Stulczewski, „Na Sieradzkich Szlakach” 2014, 4 (116), s. 81.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk Z., Szadek w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu”, „Na Sieradzkich Szlakach” 2012, 1 (105), s. 47–49.pl_PL
dc.referencesStefańska D., Szadek 1945–1995, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, 3 (39), s. 36–37.pl_PL
dc.referencesKrajewski J., Zapadlisko [Boczki], „Na Sieradzkich Szlakach” 1987, 1 (styczeń–marzec), s. 23–24.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbiblgeo@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailbiblgeo@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record