Repozytorium UŁ - Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów

Pokaż pełny rekordTytuł: Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów
Autor: Borowska-Stefańska, Marta; Mikołajczyk, Dariusz
Streszczenie: The purpose of this article is evaluation of crisis management measures implemented in Uniejów municipality to protect its population and property from flooding. It presents an analysis of the effects of floods that occurred in this area in recent years, as well as actions taken by the authorities to minimize the consequences of this type of disasters. It was found that the greatest damages were brought by the 2010 flood, which was caused by intensive rainfall on the one hand, and discharge of water from the Jeziorsko reservoir on the other hand. The measures taken by the authorities, both technical and non-technical, should be evaluated positively.Celem artykułu jest próba oceny działań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Uniejów podejmowanych w celu ochrony ludności i mienia przed powodziami. Dokonano analizy skutków powodzi, jakie w ostatnich latach wystąpiły na badanym obszarze. Przedstawiono również zakres działań, jakie podejmują władze w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji tego zjawiska. Stwierdzono, że do największych strat w ostatnich latach doprowadziła powódź z 2010 r., której przyczyną były z jednej strony intensywne opady deszczu, z drugiej zaś zrzuty wody ze zbiornika Jeziorsko. Władze podejmują jednak działania zarówno techniczne, jak i nietechniczne, w celu minimalizacji szkód powodziowych, które ocenić należy pozytywnie.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21169
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_10_[143]_158_Borowska-Stefanska_Mikolajczyk.pdf 1.028MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź