Repozytorium UŁ - Historyczne i społeczne czynniki rozwoju małych miast – przykłady Uniejowa i Dąbia

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Historyczne i społeczne czynniki rozwoju małych miast – przykłady Uniejowa i Dąbia

Pokaż pełny rekordTytuł: Historyczne i społeczne czynniki rozwoju małych miast – przykłady Uniejowa i Dąbia
Autor: Kulawiak, Anita
Streszczenie: Local (endogenous) factors are important elements in the development of cities. Today, many cities look at local traditions and identity as well as local natural and social potential as a source of ideas for shaping a new, unique image of the city, its promotion and future development. This paper focuses on highlighting the role that endogenous factors have in the development of a city on the example of two chosen urban units: Uniejów, located in Łódź voivodship, and Dąbie in Wielkopolska voivodship. The choice was guided, on the one hand, by similarity of their natural conditions, and on the other – by a significant difference in their socio-economic development. Endogenous capital is mainly identified as the historical and the social potential.Ważnym warunkiem rozwoju miast są czynniki lokalne (endogeniczne). Obecnie wiele miast właśnie w lokalnej tradycji i tożsamości oraz w oparciu na wewnętrznym potencjale przyrodniczym i społecznym poszukuje pomysłu na kształtowanie nowego, unikalnego wizerunku miasta, jego promocję czy docelowo rozwój. Artykuł koncentruje się na ukazaniu roli, jaką czynniki endogeniczne odgrywają w rozwoju miasta na przykładzie dwóch wybranych jednostek: Uniejowa położonego w województwie łódzkim oraz Dąbia nad Nerem zlokalizowanego w województwie wielkopolskim. O ich wyborze zadecydowało z jednej strony podobieństwo pod względem warunków przyrodniczych, z drugiej zaś znacząca różnica w obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Kapitał endogenny jest identyfikowany przede wszystkim z istniejącym potencjałem historycznym oraz społecznym.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21173
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_14_[209]_224_Kulawiak.pdf 2.038MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź