Repozytorium UŁ - O plebanach miejskim i wiejskim w Uniejowie w XV wieku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

O plebanach miejskim i wiejskim w Uniejowie w XV wieku

Pokaż pełny rekordTytuł: O plebanach miejskim i wiejskim w Uniejowie w XV wieku
Autor: Wilk-Woś, Zofia
Streszczenie: In the 15th century, the Uniejów parish was one of a few parishes in Poland which had two parsons: one who took care of parishioners living in the town, and the other – of parishioners in rural areas. The paper characterizes the 15th century group of Uniejów parish priests as well as addresses a broader issue of parishes with more than one priests, including property regulations and mutual relations between the parsons. Parafia uniejowska należała do nielicznych w Polsce parafii o wieloosobowej obsadzie plebańskiej. W XV wieku w Uniejowie opiekę duszpasterską sprawowało dwóch proboszczów: pleban wiejski – wiceprepozyt oraz pleban miejski – wicearchidiakon. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia wieloosobowych parafii oraz odtworzenie i scharakteryzowanie piętnastowiecznej grupy proboszczów parafii uniejowskiej. W pracy przedstawiono również kwestie regulacji majątkowych i wzajemnych relacji między plebanami uniejowskimi.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21174
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_2_[29]_40_Wilk-Wos.pdf 247.1KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź