Repozytorium UŁ - Transakcje radnego miasta Uniejowa Stanisława Pieczyńskiego w świetle najstarszych akt notariusza warckiego z 1809 roku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Transakcje radnego miasta Uniejowa Stanisława Pieczyńskiego w świetle najstarszych akt notariusza warckiego z 1809 roku

Pokaż pełny rekordTytuł: Transakcje radnego miasta Uniejowa Stanisława Pieczyńskiego w świetle najstarszych akt notariusza warckiego z 1809 roku
Autor: Szkutnik, Piotr
Streszczenie: In 1808, the institution of public notary was introduced on Polish territories. The first transactions conducted in 1808 were entered in the notarial register of the Warta district. The majority of those records concerned the investments of one of the richest citizens of Uniejów, Stanisław Pieczyński. He made many purchases at that time, mostly in Uniejów, including land, a brewery, a ruined house owned by burghers named Ptaszkiewicz, and a property formerly belonging to a local clergyman. S. Pieczyński also donated a large sum of money to a hospital in Uniejów which catered for the poorest inhabitants of the city. These transactions are testimony to his affluence, which allowed him for investing in real estate and for charitable actions.W 1808 roku wprowadzono na ziemiach polskich instytucję publicznego notariatu. Pierwsze transakcje zawarte w 1809 r. w Uniejowie zapisano w księdze notarialnej powiatu warckiego. Większość z akt zarejestrowanych w 1809 r. dotyczyła inwestycji jednego z najbogatszych mieszczan uniejowskich Stanisława Pieczyńskiego. S. Pieczyński zakupił wówczas 20 składów stajowych ziemi przy drodze niewieskiej oraz browar w Uniejowie. Kupił także zrujnowany dom mieszczan Ptaszkiewiczów oraz od burmistrza Uniejowa posesję dawniej należącą do miejscowego duchownego. Pieczyński przekazał również w postaci legatu znaczną sumę na utrzymanie szpitala w Uniejowie, w którym przebywali najubożsi mieszkańcy miasta. Suma ta została ulokowana na hipotece domu burmistrza. Transakcje S. Pieczyńskiego świadczą o jego zamożności pozwalającej na inwestowanie w nieruchomości i działalność dobroczynną.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21176
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_4_[51]_63_Szkutnik.pdf 251.3KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź