Repozytorium UŁ - Konkurencja i kooperacja w sektorze turystyki uzdrowiskowej w Uniejowie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Konkurencja i kooperacja w sektorze turystyki uzdrowiskowej w Uniejowie

Pokaż pełny rekordTytuł: Konkurencja i kooperacja w sektorze turystyki uzdrowiskowej w Uniejowie
Autor: Tosek, Arkadiusz
Streszczenie: The globalization of the economy made it necessary for market actors to seek innovative ways of building competitive advantages. It is an essential condition to survive in a highly competitive environment. A new way of staying competitive in the market is to combine the forces of various market actors, i.e. form cooperative networks of competitors. The system of relations in a network of cooperating entities is a source of unique advantages for the group members. The aim of this paper is to demonstrate that Uniejów is a place where a system of cooperative-competitive relations is functioning and generating unique competitive advantages. The paper attempts to highlight the specific relationships between the entities, with a particular focus on their character, extent, quality and advantages.Zglobalizowana gospodarka wymusza na podmiotach rynkowych poszukiwanie coraz bardziej innowacyjnych sposobów budowania trwałych przewag konkurencyjnych. Jest to warunek niezbędny, aby sprostać silnej konkurencji. Podobnie dzieje się w sektorze turystyki uzdrowiskowej, dla którego poszukiwanie nowych źródeł przewag konkurencyjnych jest fundamentalnym zadaniem. Nowym sposobem bycia konkurencyjnym na rynku jest połączenie sił różnych aktorów gry rynkowej, wzajemnie kooperujących, tzn. jednocześnie konkurujących i współpracujących. Powstały w ten sposób system relacji w sieci współpracujących firm tworzy źródło unikalnych korzyści dostępnych tylko dla danej grupy. Autor artykułu koncentruje się na udowodnieniu, że Uniejów jest miejscem, gdzie funkcjonuje struktura tworząca system powiązań konkurencyjno-kooperacyjnych stanowiąca źródło unikalnych przewag konkurencyjnych na rynku. Artykuł stanowi próbę opisania specyfiki powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru, zasięgu, jakości oraz korzyści.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21179
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
0_7_[91]-106_Tosek.pdf 434.7KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź