Show simple item record

dc.contributor.authorTosek, Arkadiusz
dc.date.accessioned2017-04-04T10:41:32Z
dc.date.available2017-04-04T10:41:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21179
dc.description.abstractThe globalization of the economy made it necessary for market actors to seek innovative ways of building competitive advantages. It is an essential condition to survive in a highly competitive environment. A new way of staying competitive in the market is to combine the forces of various market actors, i.e. form cooperative networks of competitors. The system of relations in a network of cooperating entities is a source of unique advantages for the group members. The aim of this paper is to demonstrate that Uniejów is a place where a system of cooperative-competitive relations is functioning and generating unique competitive advantages. The paper attempts to highlight the specific relationships between the entities, with a particular focus on their character, extent, quality and advantages.en_GB
dc.description.abstractZglobalizowana gospodarka wymusza na podmiotach rynkowych poszukiwanie coraz bardziej innowacyjnych sposobów budowania trwałych przewag konkurencyjnych. Jest to warunek niezbędny, aby sprostać silnej konkurencji. Podobnie dzieje się w sektorze turystyki uzdrowiskowej, dla którego poszukiwanie nowych źródeł przewag konkurencyjnych jest fundamentalnym zadaniem. Nowym sposobem bycia konkurencyjnym na rynku jest połączenie sił różnych aktorów gry rynkowej, wzajemnie kooperujących, tzn. jednocześnie konkurujących i współpracujących. Powstały w ten sposób system relacji w sieci współpracujących firm tworzy źródło unikalnych korzyści dostępnych tylko dla danej grupy. Autor artykułu koncentruje się na udowodnieniu, że Uniejów jest miejscem, gdzie funkcjonuje struktura tworząca system powiązań konkurencyjno-kooperacyjnych stanowiąca źródło unikalnych przewag konkurencyjnych na rynku. Artykuł stanowi próbę opisania specyfiki powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru, zasięgu, jakości oraz korzyści.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;5
dc.subjecthealth tourismen_GB
dc.subjectcompetitive advantagesen_GB
dc.subjectrelational capitalen_GB
dc.subjectcooperationen_GB
dc.subjectclub goodsen_GB
dc.subjectturystyka uzdrowiskowapl_PL
dc.subjectprzewagi konkurencyjnepl_PL
dc.subjectkapitał relacyjnypl_PL
dc.subjectkooperacjapl_PL
dc.subjectdobra klubowepl_PL
dc.titleKonkurencja i kooperacja w sektorze turystyki uzdrowiskowej w Uniejowiepl_PL
dc.title.alternativeCompetition and cooperation in the health tourism sector in Uniejówen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[91]-106
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Kierunek Gospodarka Przestrzenna, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBakhshinejad M., Porter’s Competitive Advantage Model and its Application in Bottled Drinking Water in Iran, „Agricultura Tropica et Subtropica” 2014, Vol. 47/2, s. 60–67.pl_PL
dc.referencesBushouse B.K., Governance Structures: Using IAD to understand variation in service delivery for club goods with information asymmetry, „The Policy Studies Journal” 2011, Vol. 39, No. 1, s. 105–119.pl_PL
dc.referencesCygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G., Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesJanuszewska M., Wiedza i kreatywność w procesach innowacyjnych jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2010, s. 259–278.pl_PL
dc.referencesKaczmarska A., Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk w Polsce, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2010, s. 55–75.pl_PL
dc.referencesKaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKornak A.S., Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce gmin i powiatów, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13–28.pl_PL
dc.referencesŁazarek M., Łazarek R., Uzdrowiska w Europie – teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A., Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Nr 784, nr 3(23), Szczecin 2013, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesPopescu L., Badita A., Sosea C., Present and perspectives for health tourism – SPA services in Romania, „Forum Geografic”, Vol. XIII, Issue 2 (December 2014), 200585, Craiova, Romania 2015, s. 242–248.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Przewaga konkurencyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011, s. 243.pl_PL
dc.referencesWarner M.E., Club Goods and Local Government, „Journal of the American Planning Association” 2011, Vol. 77, No. 2, s. 155–166.pl_PL
dc.contributor.authorEmailarek.tosek@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.05.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record