DSpace Home - Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca

DSpace Repository

 

Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca

Show full item recordTitle: Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca
Author: Kowalska, Paulina
Abstract: The article starts with the theoretical discussion of the concept of territorial brand building and the creation of an integrated tourist product. This is followed by a comprehensive description of the natural, cultural and infrastructural resources of Uniejow, which are a basis for spa tourism and recreation development, and the promotional and marketing activities carried out on the basis of these resources. These activities are undertaken in Uniejow in accordance with the vision and directions of development of the municipality, which are specified in local strategic documents and strategic plans oriented to brand building of thermal spa. Analysis of changes in tourism in the municipality reveals the effects of promotional projects realized so far. Evaluation of the effects of marketing efforts was also based on the opinions of the citizens, which were examined by means of a questionnaire survey. The article ends with conclusions in which it was rated how far the tourist product of Uniejow is branded and integrated; in the last part of the paper there are recommendations for further actions to help create a more comprehensive and integrated tourist product. Artykuł rozpoczyna się od teoretycznego ujęcia koncepcji budowy marki miejsca oraz kreowania zintegrowanego produktu turystycznego. Następnie dokonano kompleksowej charakterystyki (opisu) walorów przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych Uniejowa będących podstawą rozwoju turystyki uzdrowiskowej i rekreacji oraz prowadzenia – na bazie tych zasobów – działań promocyjnych i marketingowych. Działania te podejmowane są w Uniejowie zgodnie z wizją i kierunkami rozwoju gminy określonymi w lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych, nastawionymi na budowę marki uzdrowiska termalnego. Skutki przedsięwzięć promocyjnych obrazuje analiza dynamiki zmian ruchu turystycznego w gminie przedstawiona w dalszej części opracowania. Oceny efektów działań marketingowych dokonano również na podstawie opinii mieszkańców, którą zbadano metodą sondażową, wykorzystując przygotowany do tego celu kwestionariusz ankietowy. Artykuł kończą wnioski, w ramach których oceniono, na ile produkt turystyczny Uniejowa ma charakter markowy i zintegrowany oraz rekomendacje wskazujące na kierunki dalszych działań, które mogą się przyczynić do wykreowania bardziej kompleksowego i zintegrowanego produktu turystycznego.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21180
Date: 2016

Files in this item

Files Size Format View
0_8_[107]_128_Kowalska.pdf 1.896Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Sprawdź