Show simple item record

dc.contributor.authorSowińska-Heim, Julia
dc.date.accessioned2017-04-19T09:25:57Z
dc.date.available2017-04-19T09:25:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1641-9278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21277
dc.description.abstractAs a result of post-socialist political transformations and globalization-related pro-cesses, the architectural landscape of Central and Eastern European cities is undergoing signi-ficant metamorphosis. Their architecture reflects and visualises not only economic, but also social and cultural changes. The transformations and architectural refurbishment contribute to the alteration of the city’s image and the creation of new divisions into “luxury zones” and marginalized areas.pl_PL
dc.description.abstractW wyniku postsocjalistycznej transformacji ustrojowej i procesów związanych z globalizacją krajobraz architektoniczny miast Europy Centralnej i Wschodniej ulega istotnym przemianom. Architektura odzwierciedla i obrazuje zachodzące zmiany nie tylko gospodarcze i ekono-miczne, ale również społeczne i kulturowe. Pod wpływem podejmowanych przekształceń i działań architektonicznych zmienia się obraz miasta i tworzą między innymi nowe podziały – “obszary luksusu” oraz przestrzenie zmarginalizowane.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesArt Inquiry. Recherches sur les arts;16
dc.subjectmarginalizationpl_PL
dc.subjectpost-socialist citypl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgentrificationpl_PL
dc.subjectredevelopmentpl_PL
dc.subjectmarginalizacjapl_PL
dc.subjectmiasto postsocjalistycznepl_PL
dc.subjectgentryfikacjapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.titleMargins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódźpl_PL
dc.title.alternativeMarginesy i marginalizacja w postsocjalistycznej przestrzeni miejskiej na przykładzie Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number297-312pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Department of Art Historypl_PL
dc.referencesBeatus (1946) 1-szy Maja u robotników Poznańskiego, “Głos Robotniczy”, no. 107, p. 3.pl_PL
dc.referencesBeatus (1946) Zbudujemy organizację partyjną ludu łódzkiego. Przekształcimy Łódź w miasto przemysłu, kultury i dobrobytu mas pracujących. Wywiad z tow. Kozłowskim pierwszych sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej, "Głos Robotniczy", no 94, p. 4.pl_PL
dc.referencesBiuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi. Wstępny plan projektu 7 – część inwestycyjna, Łodź.pl_PL
dc.referencesBiuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi. Wstępny plan projektu 8 – część inwestycyjna, Łodź.pl_PL
dc.referencesBroda-Wysocki Piotr (2012) Wykluczenie i inkluzja społeczna paradygmaty i próby definicji, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesGalerie i centra handlowe, 12.06.2013 (online) Available at: http://www.najlepszegalerie.pl.pl_PL
dc.referencesMargines (2008) in: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, S. Dubiesz ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz Jerzy, Kaniewicz Stanisław (2002) Plansza XVII: Struktura społeczno- zawodowa ludności, in: S. Liszewski ed., Atlas miasta, Łodź: Urząd Miasta.pl_PL
dc.referencesFamuły jak nowe (2013) 03.05.2014 (online) Oficjalna strona Urzędu Miasta Łodzi. Available at: http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=23962.pl_PL
dc.referencesFleming Michael (2012) Legitimating urban “revitalisation” strategies in post-socialist Łódź, “East European Politics and Societies”, no. 2, pp. 254-273.pl_PL
dc.referencesGilejko Lech K. (2005) Przegrana większość. Robotnicy i chłopi, in: M. Jarosz ed., Polska. Ale jaka?, Warszawa: ISP PAN, pp. 185-205.pl_PL
dc.referencesGilejko Lech K. (2005) Robotnicy w transformacji: ocena ich położeń i szans, in: M. Jarosz ed., Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Warszawa: ISP PAN, pp. 183-210.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder Joanna (1998) Łódzkie enklawy biedy, in: W. Warzywoda-Kruszyńska ed., Żyć i pracować w enklawach biedy (Klimaty łódzkie), Łodź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łodzkiego, pp. 36-63.pl_PL
dc.referencesHirt Sonia, Stanilov Kiril (2009) Twenty years of transition: the evolution of urban planning in Eastern Europe and former Soviet Union, 1989-2009, Nairobi: UnHabitat.pl_PL
dc.referencesJałowiecki Bohdan (1992) Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju, in: Idem ed., Gra o miasto, Warszawa: PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, pp. 7-14.pl_PL
dc.referencesJankowski Bogdan, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława (2010) Mieszkańcy łódzkich enklaw biedy 10 lat później, Łodź: Wydawnictwo “Biblioteka”.pl_PL
dc.referencesKarwińska Anna (2005) Zagrożenie marginalizacją społeczną w Polsce a tworzenie i przekazywanie kapitału kulturowego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, no. 682, pp. 5-20.pl_PL
dc.referencesŁotocki Łukasz (2010) Marginalizacja i wykluczenie a obcość, in: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss ed., Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, Warszawa: Dom Wydawnniczy Elipsa, pp. 173-185.pl_PL
dc.referencesMajer Andrzej (2001) Współczesna urbanizacja i szanse dla Łodzi in: W. Warzywoda, S. Kaczmarek ed., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.pl_PL
dc.referencesNie oddamy naszych fabryk! (1946) “Głos Robotniczy”, no. 106, p. 3.pl_PL
dc.referencesJӓger Frank Peter ed. (2010) Old & New – Design Manual for Revitalizing Existing Buildings, Basel: Birkhӓuser.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńskia Wielisława, Grotowska-Leder Jolanta ed. (2000) Ryzyka transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), Łodź: Wydawnictwo “Absolwent”.pl_PL
dc.referencesPopławska Irena (1992) Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa: PAN, Komitet Architektury i Urbanistyki.pl_PL
dc.referencesRezolucja Wojewódzkiej Konferencji aktywu PPS i PPR (1946) “Głos Robotniczy”, nr 98, p. 1.pl_PL
dc.referencesRykwert Joseph (2013) Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Krakow: Międzynarodowe Centrum Kultury.pl_PL
dc.referencesSobczyńska Jolanta, (2012) Łodzianie nie trafią do kontenerów. 30.04.2014 (online) Oficjalna strona gazety “Dziennik Łodzki”. Available at: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/530161, lodzianie-nie-trafia-do-kontenerow,id,t.html.pl_PL
dc.referencesSobczyńska Jolanta (2011) W Łodzi powstają 3 osiedla kontenerowe. 30.04.2014 (online) Oficjalna strona gazety “Dziennik Łodzki”. Available at: http://www.polskatimes.pl/artykul/ 477226,w-lodzi-powstana-3-osiedla-kontenerowe,id,t.html.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia (2013) Conversions and redefinitions – architecture and identity of a place, “Art Inquiry. Recherches sur les Arts”, vol. XV (XXIV), pp. 191-205.pl_PL
dc.referencesStrategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Diagnoza strategiczna Łodzi. Synteza, oprac. Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Oddział Strategii Rozwoju Miast Urzędu Miasta Łodzi, Łodź.pl_PL
dc.referencesŚwierczewska-Pietras Katarzyna (2009) Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi, “Prace Komisji Geografii Przemysłu”, no. 12, pp.173-181.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława (2009) Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi), “Polityka Społeczna”, no. 9, pp. 13-17.pl_PL
dc.referencesWódz Jacek, Wodz Kazimiera (2005) W poszukiwaniu nowej tożsamości. Miasta Śląska i Zagłębia w okresie przemian końca XX, in: B. Kloch, A. Stawarz ed., Tożsamość społecznokulturowa miasta postindustrialnego w Europie, Rybnik–Warszawa: Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, pp. 7-16.pl_PL
dc.referencesKryńska Elżbieta, Przemiany polskiego rynku pracy w kontekście międzynarodowym. 04.05.2014 (online) Oficjalna strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Available at: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/ee329d16adf2458a9aea22db285a5c9bPrzemianypolskiegorynkupracywkontekciemidzynarodow.pdfpl_PL
dc.contributor.authorEmailjulia.sowinska@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume25pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record