Repozytorium UŁ - Conversions and Redefinitions – Architecture and Identity of a Place

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Conversions and Redefinitions – Architecture and Identity of a Place

Pokaż pełny rekordTytuł: Conversions and Redefinitions – Architecture and Identity of a Place
Autor: Sowińska-Heim, Julia
Streszczenie: Architecture substantially strengthens and supports the identity of a city and its citizens. Buildings are the most easily and commonly available testimony to culture. The political transformation which took place in Poland in 1989, causing a shift in the sociocultural order, contributed to an important transformation of the urban areas. New contexts and discourses are being created not only by new edifices, but also by old architecture which is being converted and redefined. Historical buildings are adapted to the changing times, balancing between the past and the present. A new semantic code is forming: old contents are being replaced with new ones, compounding the meanings originally and secondarily given to architecture. Old identities are being questioned and new ones are appearing, which is accompanied by substantial overlapping and hybridisation.Architektura w istotny sposób utrwala i podtrzymuje tożsamość miasta i jej mieszkańców. Budynki stanowią najłatwiej i najpowszechniej dostępne świadectwo kultury. Transformacja ustrojowa, która nastąpiła w Polsce w 1989 r., a tym samym zmiana porządku społeczno-kulturowego, doprowadziła również do znaczących przeobrażeń w przestrzeni miejskiej. Nieoczekiwane konteksty i dyskursy tworzone są nie tylko przez nowe realizacje, ale również architek-turę dawną, która poddana zostaje transformacji i redefinicji. Budynki historyczne przystosowują się do zmieniających się czasów balansując pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Następuje zmiana kodu znaczeniowego. Miejsce dawnej zajmuje nowa treść, odczytywana przez nadkładające się kody semantyczne, pierwotnie i wtórnie nadane architekturze. Dochodzi do kwestionowania starych i tworzenia nowych tożsamości ich nakładania i hybrydyzacji.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21279
Data: 2013

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
Julia_Sowinska_Heim_ Art_Inquiry_191_204.pdf 5.886MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź