Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajuk, Lidia
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2017-04-21T08:33:25Z
dc.date.available2017-04-21T08:33:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMikołajuk L., Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego, [w:] Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 262-269, doi: 10.18778/8088-191-4.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-191-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21337
dc.description.abstractThe paper describes the institutional repository as a flagship of University of Lodz. The benefits of the functioning of the open scientific platform are listed. Promoting the idea of Open Access in the environment Lodz scientists is also signaled. There are the stages of construction and development of the Repository described.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPiestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrepozytorium instytucjonalnepl_PL
dc.subjectopen accesspl_PL
dc.subjectUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.titleNowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number262-269pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-192-1
dc.referencesAgregator Ceon, [dostęp: 15.05.2015], http://agregator.ceon.pl/Welcome.Action.pl_PL
dc.referencesBrzozowska A., Otwarte zasoby wiedzy na przykładzie łódzkich jednostek naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, red. M. Górski, Kraków 2011, s. 139–153.pl_PL
dc.referencesCentralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, [dostęp: 15.05.2015], http://www.ck.gov.pl/index.php/pytania-i-odpowiedzi.pl_PL
dc.referencesKilka słów o Repozytorium, [dostęp: 15.05.2015], http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/Repo Info/infoRUL.html?info.pl_PL
dc.referencesKulczycki E., Altmetrics – dlaczego warto interesować się alternatywnymi metrykami, [dostęp: 15.05.2015], http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/altmetrics-dlaczego-warto-interesowac-sie-alternatywnymi-metrykami/.pl_PL
dc.referencesMikołajuk L., Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2014, nr 3, [dostęp: 15.05.2015], http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5071.pl_PL
dc.referencesOpenAire, [dostęp: 15.05.2015], https://www.openaire.eu.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom. „Dziennik Ustaw” 2012, poz. 877, [dostęp: 15.05.2015], http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf.pl_PL
dc.referencesSadlik O., DSpace jako narzędzie implementacji otwartego dostępu na przykładzie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Notes biblioteczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, R. 2013, [dostęp: 15.05.2015], http://issuu.com/bibliotekakaafm/docs/notes_biblioteczny_2013.pl_PL
dc.referencesSzprot J., Otwieranie nauki w Polsce: III Międzynarodowa Konferencja Open Access Otwarta Nauka i Edukacja, [dostęp: 15.05.2015], http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1015-jakub-szprot-pl.pl_PL
dc.referencesThe Current State of Open Access Repository Interoperability, [Dostęp: 15.05.2015], http://www.coar-repositories.org/files/COAR-Current-State-of-Open-Access-Repository-Interoperability-26-10-2012.pdf.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Rektora UŁ nr 159 w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 Rektora UŁ z 23.10.2012 r. w sprawie Regulaminu Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, [dostęp: 15.05.2015], http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7185.pl_PL
dc.referencesZarządzenie Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony, [dostęp: 15.05.2015], http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/RepoInfo/docs/zarzadzenie_Rektora_nr_23.pdf.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillidia.mikolajuk@lib.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-191-4.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska