Show simple item record

dc.contributor.authorBikowska, Katarzyna
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2017-04-21T09:04:05Z
dc.date.available2017-04-21T09:04:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBikowska K.Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość, [w:] Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 291-305, doi: 10.18778/8088-191-4.22pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-191-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21340
dc.description.abstractIn the article the author analyzes position of the subject librarian and their functioning at university libraries in Poland. An unusual popularity of the German model of the Fachreferent has resulted in the 21st century in numerous attempts of adapting the position at Polish libraries. Based on the questionnaire results’ analysis, which was sent via e mail to academic libraries, the paper presents the current experiences and principles of subject librarian in Poland. The research is completed with discussion on the specialization of librarians’ job in the context of changing reality.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPiestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J. (red.), Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.subjectbibliotekarz dziedzinowypl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectbadaniapl_PL
dc.titleBibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistośćpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number291-305pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biblioteka Uniwersyteckapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-192-1
dc.referencesAugustynowska I., Zwolak B., Nowe wyzwania w zawodzie bibliotekarza, [w:] Bibliotekarz: zawód czy powołanie, pod red. M. Geryka, Gdańsk 2010, s. 156–169.pl_PL
dc.referencesBibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich: materiały z seminarium zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26–27 października 2000 r. w Toruniu, [oprac. merytor. A. Bogłowska, J. Szewczak], Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesBluck R., Rozwój kadr w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, [w:] Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim, red. I. Kemp, T. Wildhardt, Warszawa 1998, s.146–158.pl_PL
dc.referencesBosserhoff B., Fachreferent – quo vadis?: Standortbestimmung eines Berufs-bilds, Köln 2012.pl_PL
dc.referencesDefert-Wolf L., Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0? Nowa forma przewodników po zasobach – LibGuides, „Biuletyn EBIB” 2001, nr 1 (119), [dostęp: 26.04.2015], http://www.ebib.pl/2011/119/a.php?derfert.pl_PL
dc.referencesElektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB 2000, nr 10 (18), [dostęp: 20.04.2015], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/.pl_PL
dc.referencesFedorczyk-Falis M., Rola współczesnego bibliotekarza w organizacji i unowocześnianiu warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej użytkowników na przykładzie pracy bibliotekarza dziedzinowego i pracownika Czytelni Ogólnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [w:] Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, pod red. M. Kocójowej, Kraków 2008, [dostęp: 25.04.2015], http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e05/fedorczyk-n.pdf.pl_PL
dc.referencesHudzik K., Bibliotekarz dziedzinowy – doświadczenia niemieckie a polskie możliwości ich adaptacji, „Biuletyn EBIB” 2000, nr 10 (18), [dostęp: 20.04.2015], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/.pl_PL
dc.referencesJazdon A., O nowe możliwości informacyjne bibliotek naukowych, „Zagadnienia informacji Naukowej” 1990, nr 2, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesJazdon A., Założenia systemu specjalistów dziedzinowych w Bibliotece Uniwersytetu w Poznaniu, „Bibliotekarz” 1991, nr 7–8, s. 16–19.pl_PL
dc.referencesKamińska K., Rola bibliotekarza dziedzinowego w polskich bibliotekach uniwersyteckich, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Materskiej w 2013 r., Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.pl_PL
dc.referencesKane L.T., Working in the Virtual Stacks: The New Library and Information Science, Chicago 2011.pl_PL
dc.referencesKohl-Frey O., Mittendrin statt nur dabei: Informationskompetenz und Fachreferat an der Universität Konstanz, Zur Veröffentlichung vorges in: Tagungsband des 3. Kongresses für Bibliothek und Information, Leipzig, 19–22.3.2007, [dostęp: 23.04.2015], http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/4481.pl_PL
dc.referencesLedzion W., Mazur M., Pietiuk A., Bibliotekarze dziedzinowi w bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Budowanie nowej jakości usług bibliotecznych, [w:] Budowanie relacji z klientem biblioteki, pod red. J. Przybysz, P. Pioterka, M. Nowaka, Poznań 2014, s. 107–118.pl_PL
dc.referencesMarcinkowski P., Bibliotekarz dziedzinowy – asystent społeczności akademickiej, [w:] Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich, pod red. S. Kubowa i M. Karciarz, Wrocław 2012, s.123–133.pl_PL
dc.referencesMatarazzo J., Pearlstein T., Salaries of special librarians in the United States, “IFLA Journal” 2014 , vol. 40, no. 2, s. 116–119.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk K., Wolny dostęp do zbiorów w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 3–5 VI 2009, pod red. M. Wrocławskiej i J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2010, s. 55–63.pl_PL
dc.referencesMichniewicz-Wanik K., „Bibliotekarz dziedzinowy” czy nieformalny status stanowiskowy, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 2 (129), [dostęp: 26.04.2015], http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_wanik.pdf.pl_PL
dc.referencesPodręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSpecial Libraries Association, Competencies for Information Professionals of the 21st Century, [dostęp: 23.04.2015], http://www.sla.org/about-sla/competencies/.pl_PL
dc.referencesSteinhauer E.W., “Spezies Fachreferent”: Bericht über den Berufsbild-Workshop des Regionalverbandes Sachsen, “VDB-Mitteilungen” 2005, Heft 2, s. 21.pl_PL
dc.referencesŚliwińska M. , Zmiany organizacyjne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, „Przegląd Biblioteczny” 1994, R. 62, z. 1/2, s.79–87.pl_PL
dc.referencesUstawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, „Dziennik Ustaw” 2013, poz. 829.pl_PL
dc.referencesŻuber B., Od bibliotekarza tradycyjnego do bibliotekarza hybrydowego. Zmiana wizerunku współczesnego pracownika biblioteki, [w:] Koncepcje organizacji bibliotek, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2012, s. 245–265.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.bikowska@uwm.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-191-4.22


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska