Repozytorium UŁ - Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy

Pokaż pełny rekordTytuł: Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy
Autor: Degórski, Marek
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania geografii oraz subiektywne spojrzenie na geografię jako dyscyplinę naukową, która tak jak cała nauka podlega obecnie bardzo szybkim zmianom zarówno organizacyjnym, jak i aksjologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na zmianę sposobu zarządzania nauką, charakteru badań oraz pozycji geografii w systemie nauki. Postawiono pytanie o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości geografii: jakie są perspektywy jej rozwoju zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i organizacyjnym. Co geografia może wnieść do systemu nauki i jakie stoją przed nią wyzwania w tak szybko zmieniającym się świecie.The aim of the paper is to assess the external and internal conditions of functioning geography and the author's subjective perspective on geography as a scientific discipline, which, like all science is currently undergoing very rapid changes, both organizational and axiological too. Particular attention was paid to the change in the management of science, nature of the studies and geography position in the science system. Posed the question of fundamental importance for the future of geography, what are the prospects of its development, both in terms of content and organization. What geography can bring to science system and what faced challenges are important for geography in such a rapidly changing world.
URI: http://hdl.handle.net/11089/21346
Data: 2016

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
[31]-46_Degorski_Geografia jako dyscyplina.pdf 262.1KB PDF Oglądaj/Otwórz

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź