Show simple item record

dc.contributor.authorWieloch, Justyna
dc.date.accessioned2017-05-09T05:59:26Z
dc.date.available2017-05-09T05:59:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21514
dc.description.abstractIntegracja gospodarcza jest niewątpliwie jedną z najbardziej powszechnych form współpracy we współczesnej gospodarce światowej – trudno byłoby wskazać państwo nienależące do przynajmniej jednego ugrupowania integracyjnego. Zgodnie z teorią, taka współpraca powinna implikować występowanie efektu kreacji i przesunięcia handlu. Na wybór tematu dysertacji wpłynęło to, że wnioski dotyczące opłacalności integracji nie są jednoznaczne, a także fakt, że pomimo bogatej literatury przedmiotu zawierającej badania nad efektami integracji gospodarczej, mało jest empirycznych analiz konkretnych ugrupowań, w których podejmowano by próby identyfikowania oraz oceniania członkostwa w porozumieniu handlowym przez pryzmat efektów kreacji i przesunięcia handlu. Celem pracy było ocenienie wpływu członkostwa w NAFTA na gospodarkę Meksyku, w szczególności na występowanie efektu kreacji i przesunięcia handlu tego kraju. Cel dysertacji wyróżnia ją na tle innych badań nad efektami integracji, bowiem większość dotyczy albo teorii, albo analizy empirycznej skutków integracji w konkretnych ugrupowaniach. Mało jest jednak takich opracowań, w których uwzględniano by różnice w poziomie rozwoju gospodarczego.pl_PL
dc.subjectintegracja handlowapl_PL
dc.subjectNorth American Free Trade Agreementpl_PL
dc.subjectPółnocnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlupl_PL
dc.subjectNAFTApl_PL
dc.subjectintegracja gospodarczapl_PL
dc.titleIntegracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego – przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlupl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.dissertation.directorŚwierkocki, Janusz
dc.dissertation.reviewerKawecka-Wyrzykowska, Elżbieta
dc.dissertation.reviewerŻołądkiewicz, Krystyna
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record