Najczęściej wyszukiwane

Wyszukiwane frazyWyszukiwania% wszystkichOdwiedziny stron / Wyszukiwania
1prasa kobieca318,75%0,33
2Goliński212,50%0,00
3niesułkowa212,50%0,50
4niesułków212,50%5,50
5nowak212,50%1,50
6dziedzictwo druckera16,25%0,00
7miszczyńska katarzyna16,25%2,00
8monika wojtczak16,25%0,00
9niesułkowie16,25%0,00
10opis16,25%0,00

Suma

Wyszukiwania% wszystkichOdwiedziny stron / Wyszukiwania
16100,00%0,00