Przeglądaj według

 

Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Pismo jest kwartalnikiem. Dwa numery w roku są tematyczne; trzeci zawiera materiały z zakresu dziennikarstwa, czwarty to numer literaturoznawczy (gromadzący teksty o literaturze różnych epok oraz artykuły teoretycznoliterackie i metodyczne).

Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.


Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z grudnia 2015 r. artykuły publikowane w 'Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica' są oceniane na 12 punktów.

Zapraszamy do współpracy literaturoznawców z krajowych ośrodków akademickich oraz slawistów z uczelni zagranicznych. Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1505-9057


Kolegium redakcyjne:

REDAKCJA NAUKOWA
dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (redaktor naczelny)
adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. UŁ
kontakt: marzenaw@uni.lodz.pl

dr hab. Monika Worsowicz (zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa)
adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ
kontakt: mowors@wp.pl

dr Marta Szymor-Rólczak (sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa)
adiunkt w Katedrze Edytorstwa UŁ
kontakt: martaszymor@wp.pl

dr Joanna Bachura-Wojtasik (sekretarz ds. numerów dziennikarskich)
adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

REDAKCJA JĘZYKOWA:
dr Marta Szymor-Rólczak (nauki humanistyczne w zakresie: literaturoznawstwo polskie)
prof. Richard Profozich, członek Rady Naukowej Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytut Anglistyki UŁ native speaker

RADA NAUKOWA:
Clare Cavanagh (Prof.; Northwestern University)
Teresa Dalecka (Dr; Vilniaus universitetas)
Aleksander Fiut (Prof.; Uniwersytet Jagielloński)
Kris Van Heuckelom (Prof.; Katholieke Universiteit Leuven)
Małgorzata Kita (Prof.; Uniwersytet Śląski)
Maryla Laurent (Prof.; Université Charles-de-Gaulle, Lille)
Jakub Z. Lichański (Prof. Uniwersytet Warszawski)
Bogdan Mazan (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
Arkadiusz Morawiec (Prof.; Uniwersytet Łódzki)
Arent van Nieukerken (Prof.; Universiteit van Amsterdam)
Richard Profozich (Prof.;Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki)
Maria Wojtak (Prof.; UMCS w Lublinie)
Tomasz Wójcik (Prof.; Uniwersytet Warszawski)

Adres redakcji:
Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
al. Kościuszki 65
90-514 Łódź
e-mail: foliapolonica@gmail.com

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/

Nowości

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica T. 47 (2018) nr 1

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...