Now showing items 719-738 of 980

  • The “Salt of the Earth” documentary film by Wim Wenders as an implementation of the „text within a text” rhetorical strategy 

   Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   Wim Wenders’s report is devoted to the output of the world-renowned photographer Sebastião Salgado. The presentation of his works in the documentary employed the text within a text composition, or rather „photography within ...
  • "Samobójca. Powieść karpacka" Władysława Sabowskiego: popularna powieść regionalna 

   Narolska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   Suicide. Carpathian novel by Władysław Sabowski is considered to be the first mod­ern Polish crime fiction. It focuses on crime, but there is no riddle or a way leading to the solution of the mystery. The suspense intertwines ...
  • Samuel Beckett and Ireland 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł stanowi bardzo obszerne i szczegółowe studium złożonych relacji Becketta z Irlandią jako krajem oraz z irlandzkością pojmowaną jako stan ducha. Autorka wyczerpująco omawia fakty biograficzne, wypowiedzi Becketta ...
  • Samuel Twardowski w literackiej szkole Mikołaja Reja 

   Kuran, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
   The text presents few analogies between the literary worlds of Samuel Twardowski and the older, Mikołaj Rej. 1. The two authors chose the Polish language for their literary makes; 2. They were inspired by European and ...
  • The Scandalmonger: Julian Tuwim 

   Łuszczykiewicz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The article attempts to argue that Tuwim’s personality and work can be explained by looking into his early childhood and writing. It is definitely the period inadequately explored by critics. The author discusses key moments ...
  • The Schizomorphism of the world of visions in Bruno Schulz’s prose 

   Karwowska, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   In the article, I undertake to interpret Bruno Schulz’s prose using the methodological proposals introduced in the humanities by Gilbert Durand, a French anthropologist of imagination. Based on the implemented research ...
  • Sculpture as a Code – Rhetorical Devices Used by the Sculptor 

   Władyka-Łuczak, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The aim of the paper is to compare the formal organization of a visual message with the rhetorical devices used in a verbal message. This analysis is carried out based on the example of the sculpture Dual by Zbigniew ...
  • Segmentacja polskiej prasy muzycznej 

   Mikosz, Joanna (Primum Verbum, 2012)
   The article consists of several parts. The first one introduces the formation of Polish music press since its inception – from the times of the country’s partitions. In addition, the author describes the history of this ...
  • Selected Ethical Problems in Contemporary Mass Media 

   Białek-Szwed, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Artykuł porusza problem współczesnych mediów masowych w kontekście etyki i moralności. Autorka stara się zaprezentować czytelnikowi aspekty najbardziej symptomatyczne, a zarazem problematyczne i niejednokrotnie kontrowersyjne. ...
  • Semantyka i symbolika „lasu” w poezji Zbigniewa Herberta 

   Tatarowski, Konrad W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   The word “forest” (plural “the forests were on fire”) starts the debut volume of Zbigniew Herbert. In all of his published poetry the word “forest” appears 54 times in 361 works in the published volume Poetry. “Forest” ...
  • Semiotyczno-audialne znaki radiowe a rzeczywistość przedstawiona w wybranych słuchowiskach radiowych (motyw lasu) 

   Bachura, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   The aim of this article was to present the forest motif in selected radio plays and to suggest several possible ways of their interpretation. Here, also the attention was focused on radio play as a great work of radio ...
  • Semiotyka a literatura i literaturoznawstwo 

   Hübner, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The paper concerns semiotic investigations of literature. Semiotics has always inspired literary studies. Scholars of Peirce’s school of semiotic studies attempted to answer the question whether literary text is a sign ...
  • The sender-receiver relationship as moderator of the persuasive effect in polysemic communication 

   Dobrosz-Michiewicz, Karolina; Władyka-Łuczak, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   The article presents the results of an empirical experimental study into the functional aspects of polysemous communication in politics. The analyses of the results have led to the following conclusions in terms of the ...
  • Serialowy obraz spotkania międzykulturowego. Studium przypadku serialu Dziewczyny ze Lwowa 

   Drąg, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The article focuses on the intercultural meeting between Poles and Ukrainians in the television series. The series Girls from Lviv was created by Poles and presents stories of Ukrainian migrating to Warsaw for economic ...
  • Serwis informacyjny jako ważny element realizacji misji regionalnych rozgłośni radiowych na przykładzie Radia Olsztyn 

   Doliwa, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   In accordance with the Act on radiophony and television a public broadcaster, such as the regional broadcasters of Polish Radio, is required to fulfil the so-called public mission. One important element of the programme ...
  • Setna rocznica urodzin profesora Mścisława Olechnowicza 

   Główko, Olga; Sosnowski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  • Shoah in Marian Pankowski’s Literary Art 

   Morawiec, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The article centers on the theme of the Holocaust in the literary works of Marian Pankowski: its sources, relations with the concentration camp theme, particular works and their poetics, as well as the aesthetic, social ...
  • Sienkiewicz zza kulis czyli o wybranych zagadnieniach z psychologii procesu twórczego 

   Sobierajska, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Der Artikel enthüllt den Mechanismus des Schöpfungsvorgangs von Henryk Sienkiewicz. Aufgrund der von ihm hinterlassenen Zeugnisse wie: Briefe, Notizen, retrospektive Berichte von mit ihm verbundenen Personen, versuchte ...
  • Skamieniały posąg boleści. Próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza 

   Kula, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Der Band Matka odchodzi von Różewicz ist ein Buch über die Familie des Dichters- Zwischen der persönlich Erklärung: „Ich bin ein Dichter”, und der ergreifenden Erinnerung: „Das Schönste und Wertwolle bei uns zu Hause ist ...
  • Skandalista Julian Tuwim 

   Łuszczykiewicz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article attempts to argue that Tuwim’s personality and work can be explained by looking into his early childhood and writing. It is definitely the period inadequately explored by critics. The author discusses key ...