Now showing items 1-2 of 2

  • El principe constante? Jan Lechoń and politics (after 1939) 

   Sobczak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   In the article, I focuss on the theme of the political views of Jan Lechoń during his New York exile, which emerged in his literary work, letters, and Dziennik. The main elements of the political stance of the author of ...
  • Książę Niezłomny? Jan Lechoń i polityka (po roku 1939) 

   Sobczak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł koncentruje się wokół tematu przekonań politycznych Jana Lechonia podczas nowojorskiej emigracji poety, ujawniających się zarówno w twórczości literackiej, jak w listach i Dzienniku. Najważniejszymi elementami ...