Now showing items 1-3 of 3

  • Czarownica w literaturze polskiego oświecenia. Stereotyp i płeć 

   Kowalewska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The article focuses on the image of witches in the iconography, literature, and imagination of the inhabitants of Early Modern Europe (from the late Middle Ages to the Enlightenment). It endeavours to explain whether the ...
  • Przywileje dam mężatek... z drugiej połowy XVIII stulecia 

   Marcinkowska‑Malara, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The article is an edition of an anonymous print from the second half of XVIII century: Przywileje dam mężatek niemieckim językiem pisane, dla powszechnej zabawy na polski przełożone i do druku podane w tym roku with its ...
  • Żony trucicielki. Kroniki kryminalne jako konteksty wątków powieściowych 

   Budrewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   This article addresses the cases of criminal poisonings of men performed by women in the 19th century. This theme was not popular in crime novels because evidence was established in chemical laboratories rather than by ...