Show simple item record

dc.contributor.authorBachura-Wojtasik, Joanna
dc.date.accessioned2017-07-10T12:08:11Z
dc.date.available2017-07-10T12:08:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22166
dc.description.abstractThe aim of the article is to discuss one of the best known journalistic genres – the interview [in its oral form], with particular attention on one of its varieties, i.e. the personal interview. To illustrate this, I have used selected editions of the programme “Biuro Myśli Znalezionych”, broadcast on Program 3 Polish Radio. In considering this, I begin from dialogue as a form of expression which I treat as synonymous to a conversation. The interview, as one of the bases for the conduct of dialogue in the media, rests on the derivative realisation of mechanisms of dialogic interaction as well as of structures of exchange. I also draw attention to the fact that in certain situations the personal interview can constitute a kind of bridge between radio PR and artistic forms and be the starting point for radio documentary.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectinterviewen_GB
dc.subjectdialogueen_GB
dc.subjectconversationen_GB
dc.subjectstoryen_GB
dc.subjectnews reporten_GB
dc.subjectBiuro Myśli Znalezionychen_GB
dc.titleLudzie – opowieści. Dialog – wywiad – zbliżenie. Casus audycji „Biuro Myśli Znalezionych” w Programie 3 Polskiego Radiapl_PL
dc.title.alternativePeople – stories. Dialogue – interview – close up. The case of the programme “Biuro Myśli Znalezionych” [Office of Found Ideas] on Program 3 Polish Radioen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[101]-117
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAdams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, przekł. K. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesBauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2000, s. 143–173.pl_PL
dc.referencesBobryk J., Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBoyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, przekł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesFras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesGadacz T., Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesGadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Człowiek i język, przekł. K. Michalski, [w:] tenże, Rozum, słowo, dzieje, przekł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, InterEsse, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesGrobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje Mistrza, przekł. W. Spirydowicz, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesHopfinger M., Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKapuściński R., Ten Inny, wyd. 2, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesKita M., Medialna moda na dialog, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 171–188.pl_PL
dc.referencesKita M., Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 149–162.pl_PL
dc.referencesKita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.pl_PL
dc.referencesKlimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKłoczowski J.A. OP, Filozofia dialogu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesLévinas E., Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMcLeish R., Produkcja radiowa, przekł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesMichalak K., wykład pt. Od pierwszego wejrzenia czyli moje sposoby przeprowadzania wywiadów wygłoszony podczas Seminarium Reportażu poświęconego prezentacji i dyskusji warsztatowej nad radiowym dokumentem artystycznym, Kazimierz Dolny, dn. 22.10.2007 [zarejestrowany wykład w posiadaniu autorki tekstu].pl_PL
dc.referencesPiasecki K., Codzienny wywiadowca radiowy, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010, s. 498–511.pl_PL
dc.referencesPiętkowa R., „…jeśli będziemy ze sobą rozmawiać…” O aksjologicznym wymiarze rozmowy myśli kilka, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 202–212.pl_PL
dc.referencesRostkowska-Biszczanik K., Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 2, s. 251–262.pl_PL
dc.referencesStarkey G., Radio in context. Second edition, Palgrave Macmillan, Londyn 2014.pl_PL
dc.referencesSteciąg M., Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.pl_PL
dc.referencesSzwajgier A., Co myślą o sobie dziennikarze, Wydawnictwo Frel, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesTischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesTischner J., Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesTischner J., Wędrówki w krainę filozofów, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesWawer M., Rozmowa w radiu, rozmowa w telewizji – specyfika przekazu, [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 377–389.pl_PL
dc.referencesWitosz B., Literackie zapisy rozmowy w tzw. młodej prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych. Kilka przykładów, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 163–173.pl_PL
dc.referencesWojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesWorsowicz M., Wywiad prasowy jako rozmowa w roli (na przykładzie Rozmów „Polityki”), [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 387–388.pl_PL
dc.referencesWójciszyn-Wasil A., „Przyjdź i zobacz!”. Audycje radiowe z udziałem publiczności, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 203–224.pl_PL
dc.referencesZaborski M., Biuro Myśli Znalezionych. Rozmowy Marcina Zaborskiego, Tamaryn, Jabłonna 2013.pl_PL
dc.referenceshttp://moje.radio.lublin.pl/reportaz_3237.html [dostęp: 27.07.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/9/735,Biuro-mysli-znalezionych [dostęp: 19.07.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.bachura@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.39.10
dc.relation.volume39pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record