Show simple item record

dc.contributor.authorKita, Małgorzata
dc.date.accessioned2017-07-10T12:08:18Z
dc.date.available2017-07-10T12:08:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22178
dc.description.abstractRadio as a sound medium, as elaborated in the typical definition of it, constitutes an integral component of the human audiosphere. Human culture is, at source, oral in nature. Orality, a huge category that operates outside of individual academic disciplines, is that which links in a synergy the human being, culture and language, as well as linguistic communication. The author, starting from these ruminations, shows how the theory of orality created by Walter J. Ong may constitute a stable instrument for the description of language and linguistic-communicative behaviours on radio, and enable us to interpret numerous phenomena of radio discourse.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectoralityen_GB
dc.subjectlanguage in the mediaen_GB
dc.subjectmedia communicationen_GB
dc.titleRadio i oralność – z perspektywy językoznawczejpl_PL
dc.title.alternativeRadio and orality – from the linguistic perspectiveen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[31]-47
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.referencesAitchison J., Przedmowa, [w:] Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata, red. B. Comrie, S. Matthews, M. Polinsky, przekł. P. Gąsiorowski, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesAlbińska K., Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa (na podstawie wybranych programów z rozgłośni polskich i brytyjskich) [rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej, Uniwersytet Łódzki, 2015].pl_PL
dc.referencesBajerowa I., Język ogólnopolski XX w., [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 23–48.pl_PL
dc.referencesBriggs A., Burke P., Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, przekł. J. Jedliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBugajski M., Język a przestrzenie wizualne i akustyczne, [w:] A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007, s. 65–73.pl_PL
dc.referencesCisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Syroka, K. Marcehl, seria Antropologia Emocji, t. 1, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesFry D., Homo Loquens: Man as a Talking Animal, Cambridge University Press, Cambridge 1977.pl_PL
dc.referencesGadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGoody J., Mit, rytuał i oralność, przekł. O. Kaczmarek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesInny słownik języka polskiego PWN, t. 2, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJabłoński H., Opinia, parlament, prasa. Wstęp do badań roli opinii publicznej w epoce rozkwitu kapitalizmu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesJapola J., Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski S., Radio, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, ParkEdukacja Bielsko-Biała 2007, s. 154–172.pl_PL
dc.referencesJędrzejewski S., Radio. Narodziny – ewolucja – perspektywy, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010, s. 115–126.pl_PL
dc.referencesKita M., Dyskurs radiowy, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013, s. 313–346.pl_PL
dc.referencesKita M., Koncepcja oralności W.J. Onga a poglądy polskich badaczy języka mówionego, [w:] W kręgu języka polskiego, red. E. Jędrzejko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 116–130.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia: radiofonia w Polsce w latach 1918–1929, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesLe trilogue, ed. C. Kerbrat-Orecchioni, Ch. Plantin, Presses Universitaires de Lyon, Lyon 1995.pl_PL
dc.referencesLosiak R., Muzyka w przestrzeni publicznej miasta. Z badań nad pejzażem dźwiękowym Wrocławia, [w:] Dźwięk jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, t. 11, red. S. Bernat, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin 2008, s. 253–264.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., Wybór pism, przekł. K. Jakubowicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przekł. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMisiak T., Estetyczne konteksty audiosfery, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesMoorhouse R., Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie, przekł. J. Wąsiński, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesObirek S., Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesOng W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł. J. Japola, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesPleszkun-Olejniczakowa E., Jak jest zrobione słuchowisko? O morfologii i znaczeniu, o kreacji i znaku, [w:] E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, A. Pawlik, Dwa teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 59–140.pl_PL
dc.referencesRadio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesRiesman D., Tradycja oralna a słowo pisane, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 395–401.pl_PL
dc.referencesRokoszowa J., Język, czas, milczenie, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSemantyka milczenia: zbiór studiów, red. K. Handke, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSkowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesStachyra G., Radiomorfozy. Profilowanie przekazu na przykładzie radia Hair Trendy, [w:] Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 115–131.pl_PL
dc.referencesSteciąg M., Oralność pierwotna w wiadomościach radiowych, [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 238–246.pl_PL
dc.referencesWyrwas K., Opowiadanie potoczne w świetle genologii lingwistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.pl_PL
dc.referenceshttp://alehistoria.blox.pl/2012/05/BRUNATNE-CZASY-RADIA.html [dostęp: 26.06.2018].pl_PL
dc.referenceshttp://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/46023/oralnosc_w_kulturze.pdf [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398768,komora-bezechowa-agh-jak-nowa.html [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pwn.pl/sjp/cisza;2449472.html [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Upiorna-komora-ktora-doprowadza-do-szalenstwa-Ile-bys-wytrzymal,wid,14391366,wiadomosc.html?ticaid=116f18 [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://waldisaren.bloog.pl/id,347610641,title,Dzwiek,index.html?smoybbtticaid=616e40 [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.bu.kul.pl/walter-j-ong-jr-sj-1912-2003-sylwetka-i-publikacje,art_11256.html [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.hifi.pl/slownik/komora-bezechowa.php [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2012_11_sitkowska.pdf [dostęp: 28.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.lat.agh.edu.pl/pomieszczenia/komora-bezechowa/ [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2014/4-Szpunar.pdf [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.media-ecology.org/publications/MEA_proceedings/v6/berg.pdf [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1085552,Guglielmo-Marconi-i-poczatki-radia [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/713951,Wojna-swiatow-tylko-Clint-Eastwood-nie-uwierzyl-w-te-historie [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/8/2222/Artykul/988121,Kultura-oralna-%E2%80%93-slowo-zwiazane-z-cialem [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskieradio.pl/9/398/Artykul/231470,Co-to-jest-radio [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.tygodnikprzeglad.pl/radiowe-imperium-goebbelsa/ [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/314/281 [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Radio_Program_IV [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://pl.wikiquote.org/wiki/Radio [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://www.youtube.com/watch?v=Xs0K4ApWl4g [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.referencesLutostański B., Wstęp do analizy narratologicznej słuchowisk radiowych, „Tekstualia” 2013, nr 1 (32): Literatura i radio, http://tekstualia.pl/stara/index.php?DZIAL=tekstyID=790 [dostęp: 26.06.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalgorzatka.kita@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.39.06
dc.relation.volume39pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record