Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Badania aktywności oksydazy cytochromowej w mitochondriach tkanki wątrobowej szczura, hamowanej cyjankiem potasu i reaktywowanej chlorkiem kobaltowym

This email address is used for sending the document.