Show simple item record

dc.contributor.authorCzubatka-Bieńkowska, Anna
dc.date.accessioned2017-08-03T09:36:06Z
dc.date.available2017-08-03T09:36:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22362
dc.descriptionRozprawa doktorska oparta o cykl publikacji. Pracę realizowano we współpracy z Katedrą Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Wilkes, USA.pl_PL
dc.description.abstractPoznanie funkcji biologicznych węglowodanów, zapoczątkowało rozwój nowych kierunków badań, mających na celu wykorzystanie ich jako leków w terapiach różnych chorób człowieka, w tym nowotworów. Różnorodność i złożoność węglowodanów przejawia się w ich szerokim zakresie funkcji biologicznych np. jako inhibitorów enzymów lub transporterów leków. Ponadto cechuje je stosunkowo niewielki rozmiar i łatwość modyfikacji, co czyni węglowodany szczególnie interesującymi z punktu wykorzystania ich do projektowania potencjalnych leków. Jeden z rodzajów modyfikacji węglowodanów polega na podstawieniu atomu tlenu atomem siarki, a tak otrzymane pochodne nazywane są tiocukrami. Tiocukry wykazują szereg interesujących właściwości, a badania tiocukrów stanowią kolejne kamienie milowe w rozwoju glikochemii i chemii medycznej. Celem niniejszej pracy doktorskiej była analiza właściwości biologicznych funkcjonalizowanych siarką węglowodanów i ich pochodnych w tym poznanie mechanizmów ich działania na wybranych liniach komórek nowotworowych. Analiza ta była przeprowadzona z wykorzystaniem szeregu metod cytometrycznych, spektrofluorymetrycznych, kolorymetrycznych, testu kometowego z modyfikacjami, technik elektroforetycznych, techniki qPCR i dokowania molekularnego. Stwierdzono, że anhydrocukry nie indukują efektu cyto- i genotoksycznego w komórkach nowotworowych. Mono-tiocukry indukowały stres oksydacyjny na drodze związanej z nadekspresją genu NOX5. Związek z motywem metanosulfonamidowym bezpośrednio oddziaływał z DNA i indukował pęknięcia DNA podobnie jak i Sglikozylowane tiosemikarbazydy. Ta grupa związków indukowała również wzrost ekspresji genów szoku cieplnego i stresu retikulum endoplazmatycznego. Zapoczątkowane w tej pracy nowatorskie badania mogą stanowić punkt wyjścia do syntezy nowych tiocukrów o właściwościach przeciwnowotworowych, badań in vivo oraz badań klinicznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipBadania przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej zostały sfinansowane z następujących źródeł: Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu PRELUDIUM 8 nr DEC-2014/15/N/NZ7/02949 „Właściwości przeciwnowotworowe glikozylowanych tiosemikarbazydów” Kierownik – mgr Anna Czubatka-Bieńkowska; Grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w ramach konkursu OPUS 1 nr 2011/01/B/NZ4/03391 „Modulacja przez tiocukry naprawy DNA indukowanej lekami używanymi w terapii nowotworów” Kierownik – dr hab. Tomasz Popławski prof. nadzw. UŁ; Dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznana przez Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ w roku 2014, 2015 i 2016; Praca realizowana była w ramach projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców nauk przyrodniczych i technologicznych – Akronim – D-RIM BIO” realizowanego przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.2.1.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.titleAnaliza aktywności biologicznej funkcjonalizowanych siarką pochodnych węglowodanów jako potencjalnych leków przeciwnowotworowychpl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of biological activity of sulfur functionalized carbohydrate derivatives as potential anticancer drugspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Molekularnejpl_PL
dc.contributor.authorEmailczubatkaanna@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorPopławski, Tomasz
dc.dissertation.reviewerSzemraj, Janusz
dc.dissertation.reviewerMajsterek, Ireneusz
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record