Show simple item record

dc.contributor.authorBernatowicz, Tadeusz
dc.date.accessioned2017-09-05T10:21:26Z
dc.date.available2017-09-05T10:21:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationTadeusz Bernatowicz, Związki genealogiczne i fikcyjne pokrewieństwa. Idea koligacji Radziwiłłów z Habsburgami w mediach XVIII wieku, [w:] Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. U Augustyniak, Warszawa 2009, s. 39-53.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7543-095-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22499
dc.descriptionMateriały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej zorganizowanego przez Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW i Instytut Historii Prawa UW w Warszawie 23-24 września 2008.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents a significant role of portraits placed in princely residences and spread in the form of engravings (for example the Nieśwież [Nesvizh] Gallery, Icones familae Radivilliane... of Wobbe and the Leybowiczs, etc.) and graphic family genealogies (among others the Radziwiłłs' genealogy of 1699, improved by P. Boese in 1742) played in shaping of the popular opinion about a special social standing of the Radziwiłłs as a royal family affined with European imperial, electoral and royal families. The research has encompassed the texts end engravings from old prints (e.g. funeral speeches, wedding descriptions and panegyrics) in which the idea is clearly visible.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherNeritonpl_PL
dc.relation.ispartofŚrodowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, red. U Augustyniak, Warszawa 2009;
dc.subjectRadziwiłłowiepl_PL
dc.subjectHabsburgowiepl_PL
dc.subjectZygmunt Augustpl_PL
dc.subjectWielkie Księstwo Litewskiepl_PL
dc.subjectGenealogiapl_PL
dc.subjectXVIII wiekpl_PL
dc.subjectColligationspl_PL
dc.subjectCymbarkapl_PL
dc.subjectTapestriespl_PL
dc.subjectNieświeżpl_PL
dc.subjectOłykapl_PL
dc.subjectPanegirykipl_PL
dc.subjectJabłonowski Józef Aleksanderpl_PL
dc.subjectHeraldykapl_PL
dc.titleZwiązki genealogiczne i fikcyjne pokrewieństwa. Idea koligacji Radziwiłłów z Habsburgami w mediach XVIII wiekupl_PL
dc.title.alternativeGenealogical Ties and Fictional Kinship. The Idea of Relations between the Radziwiłłs and Habsburgs in the Eighteenth-Centaury Mediapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number39-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.referencesZ. Batowski, Abraham van Westervelt malarz holenderski XVII wieku i jego prace w Polsce, Kraków 1932.pl_PL
dc.referencesA. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, „Miles Christianus et Peregrinus.” Fundacje Mikołaja Radziwiłła “Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesW. Dworzaczek, Genealogia, Poznań 1959.pl_PL
dc.referencesS. Górzyński, Rodzina Radziwiłłów i ich tytuły, „Miscelanea Historico-Archivistica” 1997, t. 7, s. 19-26.pl_PL
dc.referencesJ. Jasnowski, Mikołaj Radziwiłł „Czarny” (1515-1565), Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesM. Karpowicz, Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesM. Karpowicz, Palloni a Del Bene, „Biuletyn Historii Sztuki” 1960, nr 2, s. 123-139.pl_PL
dc.referencesT. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616) wojewoda wileński, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesT. Mańkowski, Materiały do dziejów manufaktur tkackich Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, „Prace Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Wileńskiego” 1937, t. 2, s. 1-18.pl_PL
dc.referencesT. Mańkowski, Ze studiów nad dawnym tkactwem polskim z powodu wystawy w Instytucie Propagandy Sztuki VII-IX 1938, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesJ. Mocki, J. K. Rubinkowski, Relatio pompae funebralis serenissimi regii poloniarum principis Jacobi Ludovici, Posnaniae 1746.pl_PL
dc.referencesJ. Pagaczewski, Gobeliny polskie, Kraków 1929.pl_PL
dc.referencesJ. Salski, Sztuka i kultura polska na Litwie i Rusi: wystawa retrospektywna zorganizowana przez Wydział Zabytków T-wa Straży Kresowej (Warszawa, styczeń-luty 1921), Warszawa 1921.pl_PL
dc.referencesH. Widacka, Działalność Hirsza Leybowicza i innych rytowników na dworze nieświeskim Michała Kazimierza Radziwiłła "Rybeńki" w świetle badań archiwalnych, „Biuletyn Historii Sztuki” 1977, nr 1, s. 62-72.pl_PL
dc.referencesW. Wijuk Kojałowicz, Fasti Radiviliani, Vilnae 1653.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record