Show simple item record

dc.contributor.authorBania, Zbigniew
dc.contributor.editorPawłowska, Aneta
dc.date.accessioned2017-10-02T09:54:22Z
dc.date.available2017-10-02T09:54:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBania Z., Galeria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowie, [w:] Pawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [187]-193, doi: 10.18778/8088-239-3.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-239-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22755
dc.description.abstractDecorating the main representative rooms in Polish modern mansions with the series of family portraits or major secular and ecclesial dignitaries became popular during the 16th century. We have information about the series of those portraits from the archival transfers, only very few have survived, most of them are remains of the single items of the numerous sets. In the first half of the 17th century those kinds of portraits were decorating archbishops’ residences in Łowicz and Łyszkowice. The article tells about the recovered archive document that informs about existence, before 1655 in the main room of archbishops’ castle in Uniejów, of a series of 58 likenesses of hierarchs from the end of the 10th century until 1655. That castle belonged to hierarchs’ demesne from the 12th to the beginning of the 19th century, in the 16th and the 17th century, after extension it became a palace. tłum. Julia Niewiarowska-Kuleszapl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Historii Sztukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectzamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowiepl_PL
dc.subjectgaleria arcybiskupów gnieźnieńskichpl_PL
dc.titleGaleria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowiepl_PL
dc.title.alternativeThe archbishops’ of Gniezno gallery at the castle in Uniejówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[187]-193pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii Sztuki, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-240-9
dc.referencesKałamajska-Saeed M., Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKrantz L., Zamek w Uniejowie, Warszawa–Poznań 1980.pl_PL
dc.referencesKumor B., Arcybiskupi, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski, Lublin 1989, szp. 1174–1175.pl_PL
dc.referencesMiodońska B., Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesMrozowski P., O podobiznach arcybiskupów gnieźnieńskich, p rymasów P olski, [w:] Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski, Warszawa 2003, s. 35–46.pl_PL
dc.referencesSalm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź–Uniejów 1995, s. 423–455.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź–Uniejów 1995, s. 59–107.pl_PL
dc.referencesZakład Narodowy im. Ossolińskich, Archiwum Mniszchów, nr 3559/II, Miscellanea XVII wiek, k. 145r–149v.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-239-3.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska