Now showing items 1-7 of 7

  • Karpaty w opracowaniach naukowych geografów z Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

   Kurek, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The main directions of research carried out by staff and graduate students of the Department of Tourism and Health Resort Management at Jagiellonian University relate primarily to: spatial differentiation of tourism ...
  • Legenda Ślepego Maksa jako podstawa opracowania nowego produktu turystycznego Łodzi 

   Kubus, Artur; Łuć, Bartłomiej; Minkowska, Monika; Wawrzyniak, Monika; Wychowaniec, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   The article is an attempt of presenting the possibilities of placing the real facts and the characters from Bałuty district in Łódź taken from Polish Interwar Period in the tourism. The “career” of Menachem Bornsztajn is ...
  • Możliwości rozwoju agroturystyki w Kazachstanie 

   Wojciechowska, Jolanta; Uaisova, Amina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   In the article the authors consider the development of agritourism in Kazakhstan and they show the prospect of using of Polish experiences. The main content of the article consists of three parts. The first part relates ...
  • Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie 

   Erdawletow, Stanisław R.; Mukatowa, Danagul M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   Praca jest poświęcona problematyce naukowych studiów nad turystyką w Kazachstanie, traktowanej jako zjawisko bardzo złożone, wielowymiarowe i wieloaspektowe. Do ważnych celów opracowania należy ustalenie miejsca ...
  • Stan badań nad turystyką w regionie lubelskim 

   Brzezińska-Wójcik, Teresa; Skowronek, Ewa; Świeca, Andrzej; Jóźwik, Marta Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The article examines the current state of research on the tourism development in the Lublin region. Publication has been summarized taking into account tourist and recreational space of Lublin region, prepared by researchers ...
  • Turystyka i kultura w Kazimierzu Dolnym 

   Szczuka, Dorota; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Kazimierz Dolny is currently the icon of polish culture and tourism. Crutial meaning in tourism development has the cultural heritage of the town – outstanding medieval and renaissance architecture, harmonious with Vistula ...
  • Turystyka jako dyscyplina naukowa – dylematy teoretyczne versus rzeczywistość empiryczna 

   Butowski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Opracowanie dotyczy problematyki hipotetycznej nauki o turystyce jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Zagadnienie to jest osadzone w szerszym kontekście naukowej tożsamości badaczy turystyki. Jako podstawę teoretyczną ...