Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.contributor.authorKarkocha, Małgorzata
dc.contributor.editorPawłowska, Aneta
dc.date.accessioned2017-10-05T07:58:29Z
dc.date.available2017-10-05T07:58:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAnusik Z,. Karkocha M., Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Pawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [195]-211, doi: 10.18778/8088-239-3.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-239-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22787
dc.description.abstractThe subject of presented study are paintings of Michał Stachowicz (1768–1825) preserved in the parish church of Rembieszyce, a small village located in Świętokrzyskie Voivodeship about 5 km from Małogoszcz. These works have not been a subject of the deep professional analysis so far. Stachowicz was a many-sided artist. He practiced oil painting, watercolors, gouaches and graphics, created wall decorations, drew geographic and strategic maps. He was also an illustrator of manuscripts and books. At the beginning of his activity he painted mainly religious compositions ordered by the church authorities of the Diocese of Krakow and private clients. According to the findings of the authors, Michał Stachowicz, commissioned by Franciszek Sariusz Wolski around 1805 embellished the parish church in Rembieszyce with painted decorations, which consisted of the polychrome of walls, monochrome of altars, seven altar paintings, as well as the plafonds in the nave and the chancel. It is the only known example of so complex decoration of the temple made by this artist. From among mentioned above works of the artist from Krakow survived to our times six altar paintings and composition on the ceiling of the chancel.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Historii Sztukipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPawłowska A., Jedlińska E., Stefański K., (red.), Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectMichał Stachowiczpl_PL
dc.subjectmalarstwopl_PL
dc.subjectkościół parafialny w Rembieszycachpl_PL
dc.titleObrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycachpl_PL
dc.title.alternativeThe paintings of Michał Stachowicz in the parish church of Rembieszycepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[195]-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Historiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-240-9
dc.referencesAkta konsystorskie parafii Rembieszyce 1818–1938, sygn. PR-6/2. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach]pl_PL
dc.referencesZbiór dokumentów dotyczących parafii i kościoła w Rembieszycach 1613–1899, sygn. II PR-IV/1. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach]pl_PL
dc.referencesKościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Rembieszycach, karta ewid., oprac. S. Fiedorczuk, 1987 r.[Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach]pl_PL
dc.referencesObraz Św. św. Piotr i Paweł, karta ewid., oprac. Z. Wojtasik, 1993 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach]pl_PL
dc.referencesObraz Św. Stanisław Biskup, karta ewid., oprac. C. Ostas, 1986 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach]pl_PL
dc.referencesObraz Michał Archanioł, karta ewid., oprac. C. Ostas, 1986 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach]pl_PL
dc.referencesObraz Św. Franciszek, karta ewid., oprac. C. Ostas, 1986 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach]pl_PL
dc.referencesPolichromia Wniebowzięcie Marii, karta ewid., oprac. C. Ostas, 1986 r. [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach]pl_PL
dc.referencesWojewódzki Konserwator Zabytków II, sygn. 265. [Archiwum Państwowe w Kielcach]pl_PL
dc.referencesDokumentacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Rembieszycach, oprac. B. Kuś, sierpień 2015 r., b.p. [Archiwum Parafialne w Rembieszycach]pl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Wróbel T., Kościoły drewniane w województwie świętokrzyskim, Kielce 2010.pl_PL
dc.referencesArtymiak A., Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743–1752), Jędrzejów 1947.pl_PL
dc.referencesBocheński Z., Obrazy Giambattisty Pittoniego w kościele N.P. Marii w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki” 1934, R. 6, s. 41–60.pl_PL
dc.references[Buszard L.], Michał Stachowicz, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 28, s. 241–242.pl_PL
dc.referencesDobrzycki J., Michał Stachowicz, Kraków 1925.pl_PL
dc.referencesGrabowski A., Michał Stachowicz i jego prace, „Czas” 1866, nr 167, s. 1.pl_PL
dc.referencesGrabowski A., Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, t. 2, wyd. S. Estreicher, Kraków 1909, s. 130–140.pl_PL
dc.referencesGrzeszczuk M.W., Stachowicz Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 41, Warszawa –Kraków 2002, s. 331–332.pl_PL
dc.referencesHadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz, seria „Dzieje i zabytki małych ojczyzn”, red. R. Mirowski, Kielce 2006.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 3: Powiat jędrzejowski, oprac. T. Przypkowski, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesMichalczyk Z. , Michał Stachowicz (1768–1825). Krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. 1–2, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNowobilski J.A., Mecenat artystyczny Jana Pawła Woronicza w Krakowie, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesRadwan D., Stachowicz Michał Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 41, Warszawa –Kraków 2002, s. 327–331.pl_PL
dc.referencesRastawiecki E., Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 2, Warszawa 1851; t. 3, Warszawa 1857.pl_PL
dc.referencesSchugt E., Kilka słów o Michale Stachowiczu, „Dwutygodnik literacki” [Kraków] 1845, t. 2, s. 67–80.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-239-3.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska