Show simple item record

dc.contributor.authorNawrocka, Justyna
dc.date.accessioned2017-10-16T15:42:34Z
dc.date.available2017-10-16T15:42:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22946
dc.descriptionRozprawa doktorska oparta o cykl publikacjipl_PL
dc.description.abstractJak wynika z najnowszych badań, niektóre szczepy grzybów Trichoderma zdolne są do indukcji słabo poznanej odporności „pośredniej” roślin, łączącej szlaki ISR (Induced Systemic Resistance) i SAR (Systemic Acquired Resistance), określanej jako TISR (Trichoderma-Induced Systemic Resistance). Główny cel prezentowanych badań stanowiło poznanie systemicznych reakcji obronnych i odporności pomidora (Solanum lycopersicum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.) na grzyby patogeniczne, indukowanej przez nowe, polskie szczepy Trichoderma: T. virens TRS106 oraz T. atroviride TRS25, wykazujące potencjał do kontroli biologicznej chorób. Badania prowadzone na roślinach uprawianych w warunkach kontrolowanych wykazały, że badane szczepy Trichoderma stymulowały wzrost roślin oraz indukowały wzrost aktywności enzymów obronnych, akumulację nadtlenku wodoru, obniżenie ilości nadtlenków lipidowych oraz wzrost stężenia fenoli m.in. kwasów cynamonowych, benzoesowych i flawonoidów oraz syntezowanych de novo katechin, hamujących wzrost R. solani. Po raz pierwszy wykazano, że w indukcję TISR zaangażowane są: pochodna etyloheksylowa kwasu salicylowego i β-cyklocitral, pochodne kwasów tłuszczowych m.in. Z-3-hexanalu, Z-3-hexenolu i E-2-hexenalu oraz zglikozydowany kwas salicylowy, aktywujące ekspresję genów białek obronnych, w tym genów PR1 i PR5, markerów SAR oraz genu PR4, charakterystycznego dla ISR. Ponadto, TRS25 indukował depozycję kalozy i lignin, wzmacniających system przewodzący w pędach i korzeniach. Badania prowadzone na roślinach z upraw polowych, wykazały, iż szczep TRS25 posiada wysoki potencjał do ochrony roślin przed innym groźnym patogenem P. cubensis, w znacznym stopniu powiązany z indukcją w roślinach opisanych wyżej naturalnych, systemicznych reakcji obronnych i odporności. Badane szczepy mogą być brane pod uwagę podczas opracowania biopreparatów do stosowania w integrowanych uprawach pomidora i ogórka, jako alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin.pl_PL
dc.description.sponsorshipŹródła finansowania badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej: Projekt międzynarodowy pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roĞlin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1, umowa nr: UDAPOIG.01.03.01-00-129/09-00. Projekt realizowany w latach 2011-2015. Kierownik projektu: dr Magdalena Szczech. Projekt pt. „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców nauk przyrodniczych i technologicznych. Akronim D-RIM BIO” inwestujący w młodą kadrę naukową UŁ, realizowany przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ współfinansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. Projekt pt. „Analiza molekularnych podstaw odpornoĞci roĞlin ogórka na patogen Rhizoctonia solani indukowanej przez grzyby Trichoderma” finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, realizowany w Katedrze Fizjologii i Biochemii RoĞlin UŁ, kod projektu: B1611000001184.02. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Kierownik projektu: mgr Justyna Nawrocka.  Projekt pt. „Grzyby Trichoderma jako induktory reakcji obronnych i odpornoĞci ogórka (Cucumis sativus L.) na Rhizoctonia solani” finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, realizowany w Katedrze Fizjologii i Biochemii RoĞlin UŁ, kod projektu: B1511000001001.02. Projekt realizowany w latach 2015-2016. Kierownik projektu: mgr Justyna Nawrocka.  Projekt pt. „Grzyby Trichoderma jako induktory reakcji obronnych i odpornoĞci ogórka (Cucumis sativus L.) na Rhizoctonia solani” finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, realizowany w Katedrze Fizjologii i Biochemii RoĞlin UŁ, kod projektu: B1411000000724.02. Projekt realizowany w latach 2014-2015. Kierownik projektu: mgr Justyna Nawrocka.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectTrichodermapl_PL
dc.subjectgrzyby patogenicznepl_PL
dc.subjectrośliny uprawnepl_PL
dc.subjectodporność indukowanapl_PL
dc.titleGrzyby Trichoderma jako induktory reakcji obronnych i odporności roślin pomidora (Solanum lycopersicum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.) na Rhizoctonia solani i Pseudoperonospora cubensispl_PL
dc.title.alternativeTrichoderma fungi as inducers of defense responses and resistance of plants of tomato (Solanum lycopersicum L.) and cucumber (Cucumis sativus L.) to Rhizoctonia solani and Pseudoperonospora cubensispl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślinpl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.nawrocka@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorMałolepsza, Urszula
dc.dissertation.reviewerKozłowska, Monika
dc.dissertation.reviewerBłaszczyk, Lidia
dc.date.defence2017


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record