Show simple item record

dc.contributor.authorLatosińska, Jolanta
dc.contributor.authorMuszyńska, Armina
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-20T10:59:18Z
dc.date.available2017-10-20T10:59:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLatosińska J., Muszyńska A., Stare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 137-157, doi: 10.18778/7525-925-4.11pl_PL
dc.identifier.isbn978‐83‐7525‐925-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23005
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.titleStare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number137-157pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesLATOSIŃSKA J., ŻEK M., 2011, Funkcja turystyczna Spały, [w:] Turystyka polska w latach 1989–2009, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93–114.pl_PL
dc.referencesPODOLSKA J., JAGIEŁŁO M., 2012, Spacerownik. Rosyjskimi śladami po województwie łódzkim, Agora SA, Łódź.pl_PL
dc.referencesPORCZYK A., 2011, Funkcja sportowo-turystyczna Centralnego Ośrodka Sportu w Polsce, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków.pl_PL
dc.referencesWielka encyklopedia PWN, 2002, t. 12, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.jarmarkspalski.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.hubertusspalski.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.lodz.lasy.gov.pl/web/rdlp_lodz/217.pl_PL
dc.referenceshttp://www.spala.pl/imprezy/dozynki/.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-925-4.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska