Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska, Justyna
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T09:17:51Z
dc.date.available2017-10-25T09:17:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMajewska J., Zjawisko koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych sektora turystyki – przykład Polski i Niemiec , [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.225-238, doi: 10.18778/7969-262-0.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23061
dc.description.abstractThe research subject of the paper is the spatial agglomeration phenomenon in tourism – the concentration of firms registered in the tourism sector, including both types of the agglomeration economies: localization- and urbanization-driven clusters. Agglomeration phenomenon is measured on the basis of statistics within regional administrative boundries. In tourism it is crucial to capture spatial dependency between the phenomena in neighboring regions outside the boundries, hence there is a need to capture geographic spillovers – as proposed in the paper by applying local indicators of spatial association. We used the data collected by the Central Statistical Office in Poland and Germany at NUTS-4 and NUTS-3 level. In order to study the spatial concentration of the tourism sector and its linkages with neighboring regions we used location quotients and the methods of the explorative spatial data analysis. The study have revealed that Moran’s I statistic is sensitive to the measures of the neighborhood identification and localization of the territorial units boundaries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectagglomerationpl_PL
dc.subjecttourism sectorpl_PL
dc.subjectlocation quotientspl_PL
dc.subjectspatial associationpl_PL
dc.subjectPolish districtspl_PL
dc.subjectGerman regionspl_PL
dc.titleZjawisko koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych sektora turystyki – przykład Polski i Niemiecpl_PL
dc.title.alternativeSpatial agglomeration of tourism firms – example of Poland and Germanypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number225-238pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.referencesANSELIN L., 2010, Thirty years of spatial econometrics, „Papers in Regional Science”, 89, 1, March, s. 3–25.pl_PL
dc.referencesBAUM J.A.C., HAVEMAN H.A., 1997, Love by neighbor? Differentiation and agglomeration in the Manhattan hotel industry, 1898–1990, „Administrative Science Quarterly”, 42, s. 304–338.pl_PL
dc.referencesBEAUDRY C., SCHIFFAUEROVA A., 2009, Who’s right, Marshall or Jacobs? The localization versus urbanization debate, „Research Policy”, 38, s. 318–337.pl_PL
dc.referencesBRODZICKI T., KUCZEWSKA J. (red.), 2012, Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCARROLL C.M., REID N., SMITH B.W., 2008, Location quotients versus spatial autocorrelation in identifying potential cluster regions, „The Annals of Regional Science”, 42, s. 449–463. DOI: 10.1007/s00168- 007-0163-1.pl_PL
dc.referencesCOOK G.A.S., PANDIT N.R., LÖÖF H., JOHANSSON B., 2012, Geographic clustering and outward foreign direct investment, „International Business Review”, 21, s. 1112–1121.pl_PL
dc.referencesDOLOREUX D., SHEARMUR R., 2012, Collaboration, information and the geography of innovation in knowledge intensive business services, „Journal of Economic Geography”, 12, s. 79–105.pl_PL
dc.referencesDURANTON D., PUGA D., 2004, Micro-foundations of urban agglomeration economies, [w:] V. HENDERSON, J.F. THISSE (red.), Handbook of Regional and Urban Economics, 4, Elsevier, Amsterdam, s. 2063–2117.pl_PL
dc.referencesELLISON G., GLAESER E.L., KERR W., 2007, What causes industry agglomeration? Evidence from coagglomeration patterns, „Harvard Business School Working Papers”, 07-064.pl_PL
dc.referencesESPON, 2013, Seminaria i konferencje: Konferencja „Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje”, http://www.espon.pl/strona/konferencja_polityka_miejska; 20.06.2013.pl_PL
dc.referencesFESER E.J., LUGER M.I., 2003, Cluster Analysis as a Mode of Inquiry: Its Use in Science and Technology Policymaking in North Carolina, „European Planning Studies”, 11, s. 11–24.pl_PL
dc.referencesFUJITA M., THISSE J.F., 2002, Economics of Agglomeration, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesFundacja BFKK, 2010, Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie, Raport, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, http://www.bfkk.pl /libs/ckfinder/userfiles/files/ badania_i_ekspertyzy/RAPORT_KLASTRY_CAlY_DRUK.pdf.pl_PL
dc.referencesGOŁEMBSKI G., MAJEWSKA J., 2014, Zjawisko aglomeracji przestrzennej a produktywność w turystyce – przykład Polski, [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań (w druku).pl_PL
dc.referencesKOPCZEWSKA K., 2011, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKRUGMAN P., 1991, Geography and Trade, Leuven University Press, Leuven.pl_PL
dc.referencesPORTER M.E., 1998, On Competition, Harvard Business Review Press, Boston.pl_PL
dc.referencesPORTER M.E., 2001, Strategy and the Internet, „Harvard Business Review”, March, s. 62–78.pl_PL
dc.referencesSØRENSEN F., 2007, The geographies of social networks and innovation in tourism, „Tourism Geographies”, 9, 1, s. 22–48.pl_PL
dc.referencesSUCHECKI B. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWOLFE D., 2009, Introduction: embedded clusters in a global economy, „European Planning Studies”, 17, s. 179–187.pl_PL
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18778/7969-262-0.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska