Show simple item record

dc.contributor.authorMichałkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2017-11-10T10:00:17Z
dc.date.available2017-11-10T10:00:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23204
dc.description.abstractPraca dotyczy postaw wobec systemu oceniania okresowego w uniwersytecie i ich determinant. Stwierdzono, że badania w tego typu organizacji wypełniają istniejącą lukę poznawczą – dotychczasowe prace badawcze odnosiły się jedynie do przedsiębiorstw. Tezę pracy można ująć w postaci następującego stwierdzenia: postawy wobec oceniania okresowego wiążą się z jego zrozumieniem oraz akceptacją i wpływają na motywację do uczestniczenia w tym procesie oraz gotowość do wprowadzania zmian w swoim zachowaniu lub sposobie wykonywania obowiązków. Postawy wobec oceniania okresowego można kształtować. Aby to było możliwe konieczne jest jednak ich poznanie oraz określenie czynników mających z nimi związek. W pracy zastosowano podejście idiograficzne, wykorzystując metodę jednokrotnego instrumentalnego studium przypadku – badanie dotyczy postaw nauczycieli akademickich wobec systemu oceniania okresowego pracowników i ich kształtowania w Uniwersytecie X. Techniki badawcze obejmują badanie dokumentów, wywiad oraz sondaż diagnostyczny. Przeprowadzono 48 wywiadów wolnych nieustrukturyzowanych z nauczycielami akademickimi, dobranymi celowo w taki sposób, by uzyskać jak największą różnorodność badanych. Przeprowadzając sondaż diagnostyczny rozdano 1982 kwestionariusze, wypełnionych zostało 704, co stanowi 35,52%. W wyniku przeprowadzonych badań zrealizowano cele pracy, a więc stworzono model czynników postaw wobec systemu oceniania okresowego w uniwersytecie oraz przedstawiono zbiór rekomendacji dotyczących działań sprzyjających kształtowaniu postaw pozytywnych wobec systemu oceniania okresowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectocenianie okresowepl_PL
dc.subjectuniwersytetpl_PL
dc.subjectstudium przypadkupl_PL
dc.subjectpostawypl_PL
dc.subjectdeterminanty postawpl_PL
dc.titleKształtowanie postaw pracowniczych wobec oceniania okresowego w uniwersyteciepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderAnna Michałkiewiczpl_PL
dc.page.number308pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.michalkiewicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorJanowska, Zdzisława
dc.dissertation.reviewerSikorski, Czesław
dc.dissertation.reviewerCzubasiewicz, Halina


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record