Show simple item record

dc.contributor.authorSzkutnik, Piotr
dc.date.accessioned2017-11-24T13:58:01Z
dc.date.available2017-11-24T13:58:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23342
dc.description.abstractProfits from the production and sale of alcoholic drinks were a major item in the revenues of the city of Szadek in the 19th century. Income from this type of activity belonged to the citizens of Szadek, who allocated it for city expenditure. In 1862, 68 Szadek citizens – the proprietors – granted to their representatives full power sin the scope of managing the revenues from the production and sale of alcohol. Five plenipotentiaries (proxies) and one deputy were chosen, their competencies being defined in the letters of proxy. Signatures under this document show that 73% of the proprietors choosing the plenipotentiaries were literate.en_GB
dc.description.abstractZyski z propinacji czyli z produkcji i sprzedaży alkoholi stanowiły jedną z najważniejszych pozycji w dochodach Szadku w XIX w. Wpływy z tej działalności należały do mieszczan-właścicieli, którzy przeznaczali je na wydatki związane z miastem. W 1862 r. 68 mieszczan-właścicieli szadkowskich udzieliło swym przedstawicielom pełnomocnictwa w zakresie zarządzania dochodami z propinacji miasta. Wybrano pięciu pełnomocników i jednego zastępcę określając w dokumencie ich kompetencje. Autografy pod pełnomocnictwem świadczą o tym, iż 73% mieszczan wybierających pełnomocników była piśmienna.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;17
dc.subjectnotarial acten_GB
dc.subject19th centuryen_GB
dc.subjectcity revenuesen_GB
dc.subjectliteracyen_GB
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectakt notarialnypl_PL
dc.subjectXIX w.pl_PL
dc.subjectdochody miastapl_PL
dc.subjectalfabetyzacjapl_PL
dc.titlePełnomocnictwo dotyczące dysponowania funduszami propinacyjnymi w Szadku (1862 r.)pl_PL
dc.title.alternativeLetters of attorney for management income from production and sale of alcohol in Szadek (1862)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[55]-64
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Tuszyna, sygn. 305.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza J. Zborowskiego w Szadku, sygn. 6.pl_PL
dc.referencesBobrzyński M., Prawo propinacyi w dawnej Polsce, Kraków 1888.pl_PL
dc.referencesCzepulis-Rastenis R., VII. Szkolnictwo, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesĆwik W., Pozostałości feudalne w miastach rządowych małopolskich terenów Królestwa Polskiego (1815–1866), Lublin 1968.pl_PL
dc.referencesDziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej, 1851, nr 6; 1862, nr 37, 45–47.pl_PL
dc.referencesGrossman H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810, „Kwartalnik Statystyczny” 1925, t. 2, Warszawa 1926.pl_PL
dc.referencesInstrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesKita J., Rozdział III. Władze i finanse miasta, [w:] Sieradz. Dzieje miasta w latach 1793–1939, red. J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Łódź–Sieradz 2014.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.pl_PL
dc.referencesMissalowa G., Pabianice na drodze uprzemysłowienia 1793–1870, [w:] Dzieje Pabianic, red. G. Misslowa, Łódź 1968.pl_PL
dc.referencesOlejnik T., Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, t. 2, [w:] Wieluń. Monografia miasta, red. A. Szymczak, Łódź–Wieluń 2008.pl_PL
dc.referencesPuś W., Stosunki gospodarcze, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesRożenowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 2, Warsza­wa 1902.pl_PL
dc.referencesStankiewicz Z., Królestwo Polskie 1815–1863, [w:] Historia Państwa i Prawa, t. 3. Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, i M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.pl_PL
dc.referencesSzymańska H., Śmiałowski J., Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartość naukowa, „Archeion” 1959, t. 30.pl_PL
dc.referencesTandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZłotkowski D., Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium gospodarcze), Częstochowa 2001.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpszkutnik@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.17.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record